Že

Tradiční společenská akce Cena města Dobříše za rok 2016 se uskuteční 23. 9. 2017 od 19.00 hodin v Zrcadlovém sále zámku Dobříš.V rámci slavnostního večera bude předána Cena města Dobříše za rok 2016 paní Haně Rysové za prezentaci města Dobříše v oblasti kultury, zejména ve fotografii, a manželům Livii a Jeromovi Colloredo-Mannsfeldovým za významný podíl na hospodářském a kulturním rozvoji ve městě Dobříši. Po slavnostním předání zahraje laureátům i všem přítomným hostům soubor Baroque Jazz Quartet.

Ceny města Dobříše budou tradičně předány v Zrcadlovém sále zámku Dobříš I foto: rflktr

Hana Rysová

Profesionálně fotografuje od roku 1964, v 70. letech dálkově vystudovala výtvarnou fotografii na FAMU u profesora Jána Šmoka. Fotila řadu významných osobností ze společenského  a uměleckého prostředí. Od roku 1974 uspořádala 101 výstav. Je spoluautorkou mnoha knih. Právě naše město Dobříš bylo a je jedním z jejích stěžejních fotografických témat.

Jerome a Livie Colloredo-Mannsfeldovi

Historie rodu Colloredo-Mannsfeldů sahá již do konce 10. století. Ke spojení rodů Colloredo a Mannsfeld došlo na konci osmnáctého století. Gundakar kníže Colloredo si tehdy vzal Marii Isabelu, dceru posledního knížete z rodu Mannsfeld-Fondi. Sňatkem připadlo Colloredům panství Dobříš, Obořiště, Suchdol a Nusle. K rozsáhlým majetkům významného rodu dále přibyl roku 1879 zámek a panství Zbiroh, které koupil kníže Josef. Práva statků přešla po první světové válce na jeho vnuka Jeronýma.

Na sklonku třicátých let se podpisem příslušnosti k české šlechtě stal rod Colloredo-Mannsfeldů nepřítelem Velkoněmecké říše. Jejich majetky byly za druhé světové války zabaveny nacisty a zámek Dobříš se stal sídlem říšského protektora. Konec války nepřinesl navrácení statků, právě naopak. Opočno a Dobříš byly zkonfiskovány již po roce 1945 a zámek Zbiroh následoval o tři roky později. Dobříš pak čekalo dlouhé období, kdy byl zámek využíván jako sídlo Svazu československých spisovatelů. Po pádu bývalého režimu byly zámky Dobříš a  Zbiroh navráceny hraběti Jeronýmovi, bratrovi původního dědice Dobříše Vikarda, který zemřel již v roce 1946. Jeroným se na Zbiroh přestěhoval a žil zde až do své smrti. Dědicem obou panství se pak stal hrabě Jerôme, syn nejmladšího z Jeronýmových bratrů. Ten Zbiroh ponechal státu a své úsilí napjal k dobříšskému panství, které spravuje a kde dnes také se svou manželkou Livií střídavě žije.

Rodina Colloredo–Mannsfeld v Dobříši dlouhodobě spolupracuje a podporuje mnoho organizací, například Rodinné centrum Dobříšek, Nadační fond Zdeňky Žádníkové, Dětský domov Korkyně, tenisový klub, ZŠ Trnka, fotbalový klub, základní  školy, gymnázium, další spolky, Stéblo, katolickou i evangelickou církev. Významně se podílí na kulturním i hospodářském rozvoji města.

Baroque Jazz Quartet

Baroque Jazz Quartet vznikl ze souboru Barock Jazz Quintet, který v roce 1975 založil klarinetista Jan Hlaváč. V něm hráli postupně členové nynějšího kvarteta, výteční instrumentalisté a zároveň pedagogové: flétnista a altsaxofonista Jaroslav Šolc (Mahagon a Jazz Fragment), kontrabasista František Uhlíř patří dodnes k evropské špičce (např. jako kmenový spoluhráč E. Viklického), bubeník Milan Vitoch (např. Bacily, Framus 5 Michala Prokopa, Andrštův Blues Band a další). Uměleckým vedoucím kvarteta je pak hráč na klávesové nástroje Eduard Spáčil, významná osobnost taktéž v oblasti soudobé vážné hudby (hlavně elektroakustických experimentů v 80. letech).

Akce se koná ve slavnostních prostorách zámku Dobříš, v Zrcadlovém sále, a to v sobotu 23. září od 19.00 hodin. Pro veřejnost je stanoveno dobrovolné vstupné.

Facebook Comments