Letošní, v pořadí již 49. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka se posunul do své druhé poloviny. Nadšenému publiku již byla naservírována řada výjimečných koncertů a hudebních zážitků. Nyní milovníci klasické hudby s očekáváním vyhlížejí další lahůdky programu včetně zlatého hřebu v podobě závěrečného koncertu. Pojďme se společně podívat, jaké hudební perly má ještě HF A. Dvořáka v zásobě.

Festival Antonína Dvořáka I foto: archiv FAD

Neodolatelná harfa s hobojem

Společný koncert dvou předních českých umělců, Kateřiny Englichové a Viléma Veverky, v netradičním spojení nástrojů – harfy a hoboje.  Na koncertě, který se odehraje 16. května v kostele sv. Jakuba v Příbrami, zazní díla M. Ravela, C. Debussyho, A. Dvořáka a A. Hasselmanna.

Písně lásky Antonína Dvořáka

18. květen bude patřit tématu lásky. V podání laureátů Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varechzazní v prostorách Památníku A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami Písně milostnéa také méně známé Písně večerní na texty Vítězslava Hálka. Na písňové cykly dále naváží árie a dueta z oper A. Dvořáka.

Ave Maria v kapli březnického zámku

Sólový koncert vynikající české sopranistky Jany Sibera, sólistky Národního divadla a Státní opery Praha, navazuje na koncert Písně lásky. V romantickém prostředí kaple na Zámku Březnice zazní 20. května nádherné písně sakrální Ch. Gounoda, W. A. Mozarta, J. S. Bacha, A. Dvořáka a dalších světových skladatelů za varhanního doprovodu Přemysla Kšici.

Den s Antonínem Dvořákem

Loňská úspěšná premiéra open air akce Den s Antonínem Dvořákem přinesla klasickou hudbu do příbramských ulic a ukázala její krásu široké veřejnosti. Se stejným cílem se uskuteční také letos, a to 23. května v rámci cca 20 samostatných koncertů a pořadů pro děti i dospělé. Po celý den bude hudba znít na mnoha netradičních místech (nemocnice, obchodní dům, pobočka banky, pěší zóna atd.) Součástí akce bude i Malování v ambitech, kdy přední akademičtí malíři společně s dětmi ze základních škol za zvuků hudby A. Dvořáka vytvoří svá díla v ambitech Svaté Hory. Akce vyvrcholí koncertem Gabriely Vermelho.

Dům Natura ovládnou smyčce

Součástí festivalu se stal také ne úplně „klasický“ koncert na netradičním místě. Letošní ročník k nám přivádí členky smyčcového kvarteta Gadrew Way v čele s Gabrielou Vermelho. Dámy, které jsou zároveň členkami předních českých orchestrů, k společnému vystupování  přivedl společný zájem provozovat nejen klasickou hudbu. Velkou část pozornosti věnují zejména autorské tvorbě a tradiční hudbě různých národů, především židovské muzice nebo argentinskému tangu. V příbramském Domě Natura se představí 23. května na závěr Dne s Antonínem Dvořákem.

Viola, violoncello a křest

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Třebsku bude letos poprvé místem konání festivalového koncertu – a rovnou zde proběhne křest CD Kristiny Fialové a Petra Nouzovského s velmi „dvořákovským“ názvem Humoreska. Na koncertě zazní  díla od Petra Fialy, Adama Skoumala, Romana Haase – doplněná o krásné duo Ludwiga van Beethovena a transkripci typicky české líbivé Humoresky Antonína Dvořáka. Duet violoncella a violy si můžete vychutnat 24. května.

Závěrečný koncert v ambitech Svaté Hory

Jméno amerického barytonisty Thomase Hampsona je v hudebním světě synonymem nejvyšších pěveckých kvalit, a to jak v repertoáru operním, tak písňovém.  Závěrečný koncert bude skutečnou ozdobou a vzácnou možností vychutnat si vystoupení uznávané světové hvězdy. V doprovodu Komorní filharmonie Pardubice pod taktovkou Marka Štilce zazní sakrální díla A. Dvořáka, J. S. Bacha, G. Mahlera a S. Bodorové. Program byl sestaven s ohledem na místo konání, významné poutní místo Svatá Hora u Příbrami.

Srdečně vás zveme na další program Hudebního festivalu A. Dvořáka Příbram a těšíme se na viděnou na některém z koncertů. Přejeme vám ty nejhezčí hudební zážitky!

Podrobný program, včetně informací o vstupenkách najdete zde.

Facebook Comments