Na dubnovém zasedání zastupitelé města Dobříše rozhodli, že upustí od záměru vybudovat na místě chátrající budovy bývalého kina takzvaný Spolkový dům, jehož součástí měl být mimo jiné prostor pro spolky či sál s mobilním hledištěm. Nyní je ve hře idea Knihovny se spolkovou činností. Bude se tedy konat další kulatý stůl, z něhož by měly vzejít podklady pro tento další projekt. Řešení, co bude s budovou bývalého kina, se tak opět posouvá téměř na samotný začátek.

Bývalé dobříšské kino stále nemá jasnou budoucnost I foto: rflktr + archiv města Dobříše + město Dobříše

S otázkou, co s chátrající budovou dál, si neláme hlavu jen současné vedení města, otazník se nad tématem vznáší už minimálně od uzavření kina v roce 2003. Ve hře byla mimo jiné rekonstrukce a znovuzprovoznění, městský dům, demolice, odprodej i spolkový dům. Ani jedna možnost se nedotáhla do konce, i poslední zmíněná varianta se uspěchala a dosavadní práce, včetně dvou kulatých stolů, celou záležitost pouze prodloužily a prodražily.

Vedení města ruší projekt na Spolkový dům, nyní je záměrem Knihovna se spolkovou činností

Na základě usnesení zastupitelstva města Dobříše z 20. dubna byl zaslán dopis společnosti 4DS spol. s r. o. s žádostí, aby projektanti ukončili veškeré rozpracované práce na projektu Spolkového domu v Dobříši, aby to pro město bylo po finanční stránce co nejméně ztrátové.

Společnost 4DS spol. s r. o. v zastoupení Ing. arch. Luboše Zemena však uvedla, že „…projekt je v současné době ve fázi dokumentace k projektovému a stavebnímu řízení. Pokročil do fáze, která je již dost konkrétní a v zásadě harmonogram počítá s tím, že by měl být do konce roku k dispozici kompletní projekt a v zimě by se mohlo začít stavět.“ Vzhledem k pokročilému stavu rozpracovaného projektu tak společnost navrhla, aby se projekt dokončil dle původního plánu a domluveného harmonogramu. I přesto, že projekt město podle svého posledního vyjádření nevyužije, bude muset dosavadní práci společnosti 4DS spol. s r. o. zaplatit.

Současným záměrem vedení města Dobříše je na místě bývalého kina vybudovat knihovnu, kde bude dostatečný prostor i pro dobříšské spolky = tedy pracovním názvem Knihovnu se spolkovou činností. Již dříve bylo osloveno „…30 dobříšských spolků, kdy zpět se vrátilo 12 odpovědí. Výstup z tohoto malého průzkumu dostala společnost 4DS spol. s r. o. jako zadání, aby předložené potřeby „vměstnala“ do plánované stavby“, uvádí se v zápise zastupitelstva. Jak se ukázalo, analýza potřeb a přání jednotlivých subjektů byla však nedostatečná.

V tuto chvíli tak nejsou dle slov představitelů města zcela konkrétní podrobnosti a požadavky jednotlivých zainteresovaných subjektů, které by měly v nové budově najít zázemí, vyjma knihovny, která své představy již předložila. Projekt Spolkového domu je však od potenciálního projektu Knihovny se spolkovou činností natolik odlišný, že jej nelze přepracovat dle současných potřeb. Bude se tak muset zadat projekt nový.

Sociologický průzkum. Smysl? Zjistit, co zainteresované subjekty chtějí

V této souvislosti společnost 4DS spol. s r. o. vedení města Dobříše doporučila, aby nechalo provést reprezentativní sociologický průzkum mezi občany města Dobříše a především mezi zájmovými subjekty (knihovna, kulturní dům, spolky ad.) Cílem v této fázi tedy je zjistit, co by v nové budově vlastně chtěli, potřebovali a využili. Výsledky pak bude možné zahrnout do následujících fází nového projektu Knihovny se spolkovou činností.

Radek Řechka, tajemník města, na květnovém zasedání zastupitelstva informoval o tom, že takovýto průzkum by město vyšel přibližně na 24 tisíc korun. V tuto chvíli však ještě není rozhodnuto, zda skutečně proběhne. Jasněji by dle vedení města mělo být až po třetím setkání u kulatého stolu, které se bude konat k tomuto tématu už 5. června v Kulturním domě Dobříš.

III. kulatý stůl: Vedení města to zkusí ještě jednou, tentokrát v opačném pořadí

K tématu se již konaly dva kulaté stoly, jejichž všeobecným smyslem je dát prostor i veřejnosti. Bohužel se konaly v okamžiku, kdy již byly rozjeté práce na stanoveném projektu. Kulaté stoly pak působily spíše jako informační setkání. Do třetice všeho dobrého – nyní se má konat nejprve kulatý stůl a až poté by se měla začít realizovat architektonická studie.

V pondělí 5. června je od 18.00 hodin plánován třetí kulatý stůl. Denisa Havlíčková (TOP09) na zasedání zastupitelstva uvedla: „…Kulatý stůl by měl na všechny otázky odpovědět, panu architektovi i veřejnosti. Chceme, aby jedno z hlavních slov měla knihovna, aby představila, jak si představuje svoje fungování. Jsou přizvané už v tuto chvíli všechny spolky z Dobříše, aby řekly, jak oni si tam představují fungování. Vznikne opravdu debata úplně na začátku, bude tam i pan architekt, budeme mít opět i moderátora. Doufám, že se zúčastní i zastupitelé a široká veřejnost. Všichni bysme měli něco říct a z toho by měly vzniknout jednak podklady pro nějakou architektonickou studii a jednak právě pro sociální průzkum veřejnosti.“

Starosta města, Stanislav Vacek (STAN), dle zápisu sdělil, že „…i vedení města se chce dohodnout na nejlepším využití domu bývalého kina. Samozřejmě i vedení města chce pro občany to nejlepší a to, co si občané přejí… Nyní jde o to, jakou zvolit nejlepší variantu. Jde o nakládání s veřejnými prostředky.“

Finanční stránka projektu: Tři smlouvy?

Smlouvy mezi městem Dobříš a společností 4DS spol. s r. o. jsou poněkud matoucí.

V červnu 2015 uzavřelo vedení města Dobříše smlouvu se společností 4DS spol. s r. o., a to Smlouvu o dílo – Spolkový dům – dopracování studie v odhadnuté hodnotě 1 236 983 Kč. V detailu smlouvy však žádná taková částka uvedená není. Naopak jsou kompletní práce společnosti vyčísleny na 3 810 411 Kč. Společnost se tak měla podílet na celém projektu Spolkového domu od začátku. Tedy od přípravy zakázky, architektonické studie přes potřebné dokumentace, zaměření a s tím spojené výzkumy až po spolupráci při kolaudaci.

V listopadu 2016 se uzavřela smlouva / varianta číslo dvě: Smlouva o dílo – studie urbanisticko – architektonického řešení – Spolkový dům Dobříš, var. č. 2 v hodnotě 217 800 Kč. Dle smlouvy by se mělo jednat o cenu za architektonickou studii.

V únoru 2017 pak vedení města Dobříše uzavřelo smlouvu o dílo se společností 4DS spol. s r. o. potřetí. Tentokrát se jedná o dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, a to v hodnotě 4 287 490 Kč. Jedná se o činnosti spojené především s potřebnou dokumentací (územní řízení, stavební povolení, tendrová dokumentace) a spoluprací při výběru dodavatele, provádění stavby a po dokončení stavby.

Financování projektu není v tuto chvíli jasné. Projekt spolkového domu včetně jeho realizace byl odhadnut přibližně na 44 milionů korun. Vedení města v době, kdy byl projekt ještě aktuální, nemělo jasno v tom, odkud finance poputují. Žádný dotační titul nebyl přiřknut, hovořilo se tedy o myšlence, že město část projektu zaplatí ze svého rozpočtu, zbytek se bude řešit úvěrem. Jak to bude s aktuálním projektem, zatím není známé. Pravděpodobně se uvidí na kulatém stolu…

Informace o financování projektu a vyjasnění otazníků nad smlouvami pro vás zjišťujeme.

Facebook Comments