Nedostatek lékařů začíná být problémem v celé České republice, v oboru pediatrie to platí dvojnásob. Podle statistik jsou čeští dětští lékaři přepracovaní, mívají na starost mnohem větší počet pacientů, než je doporučováno, musí zvládat velké množství přesčasových hodin, a to vše za neodpovídající platové podmínky. Při této nadměrné zátěži a únavě stoupá nebezpečí chyb nebo přehlédnutí.

Ilustrační foto I foto: Pixabay

A nyní se to týká také Dobříše. V nejbližší době odchází z polikliniky Dobříš praktická lékařka pro dospělé MUDr. Kašparová a k 30. červnu také pediatrička MUDr. Petra Pelikánová. Tím nastane kritická situace, kdy zůstane téměř 600 dětí bez potřebné lékařské péče. Stav byl řešen také na zasedání městského zastupitelstva 20. dubna.

Jednatel Střediska zdraví s. r. o. Mgr. Tomáš Vokurka při zasedání zastupitelstva informoval zastupitele a veřejnost o důvodech a důsledcích odchodu lékařek.  Jako velký problém se jeví odchod dětské lékařky MUDr. Pelikánové. Podle Vokurky odchází na základě několika důvodů, ve kterých opakovaně zdůrazňoval konkurenční nabídku z Prahy s výrazně vyšším platem, ale bohužel prý není kompetentní bez domluvy s majiteli společnosti udělat lékařce výhodnější finanční nabídku.

Z dalšího jednání však vyplynulo, že hlavním důvodem odchodu je dlouhodobé pracovní přetížení, kdy ke svým vlastním pacientům se lékařka stará o dalších asi 900 dětí z ordinace lékařky z Nového Knína. Tento zástup je již několikaměsíční, vynutil si velké množství přesčasů a dle dostupných informací není takovýto několikaměsíční zástup poslední. Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost situaci také neusnadnilo, když požaduje od obvodních lékařů odsloužit služby na pohotovosti bez možnosti zvolit si termíny služeb. Právě za takovéto situace vzniká nebezpečí chyby, která může pacienty poškodit. O odchodu za těchto hraničních pracovních podmínek lékařka uvažovala již delší čas a výhodnější pracovní nabídka z jiného místa její odchod jen uspíšila.

Po odchodu lékařky zůstane bez lékařské péče kolem 600 dětí, které se budou muset rozprostřít k dalším dětským lékařům. Určitě to povede ke zhoršení životních podmínek v Dobříši, na což upozornil Ing. Salcman.

Otázka zní, bylo by možné nějak situaci vyřešit a s lékařkou se domluvit? Například sjednat výpomoc dalšího dětského lékaře, aby se zátěž trochu rozprostřela? Doktorka Pelikánová další jednání o situaci nevylučuje, pokud dojde k vylepšení pracovních podmínek.

Na jednání zastupitelstva se diskutovalo o možných řešeních. Jaké jsou varianty řešení, pokud MUDr. Pelikánová k 30. červnu opravdu skončí?

  • Výpomoc z Oblastní nemocnice Příbram není možná, není tam dostatek lékařů a jednalo by se o porušení předpisů, zdravotní pojišťovny by jejich působení pravděpodobně ani neuhradily.
  • Nastoupí nový lékař za stávajících podmínek. Došlo k obecné shodě v tom, že za těchto náročných a finančně nevýhodných podmínek to není pravděpodobná varianta.
  • Krajský úřad vyhlásí výběrové řízení na soukromou ambulanci. Tato varianta řešení má velkou šanci na úspěch, přesto hrozí, že se do výběrového řízení nikdo nepřihlásí. Krajskému úřadu již byla tato situace ohlášena a zastupitelé ji podpořili.
  • Padl i návrh na prodej Zdravotního střediska. Jednatel Vokurka má na dalším jednání předložit podrobný rozbor této možnosti.

Žádná z těchto možností nezaručuje, že nedojde k výpadku v péči o dětské pacienty. Jednatel Vokurka se na zasedání zastupitelstva vyjádřil: „Existuje šance, není nijak závratná, že ordinace pokračovat bude.“ Také oznámil, že pokud do 14 dnů nebude známo řešení situace, bude nutné informovat veřejnost o situaci i jinými zdroji, než je veřejné zasedání zastupitelů, tedy přes Dobříšské listy a webové stránky města.

Zástupci města se také obrátí na krajského zdravotnického radu, aby v situaci pomohl najít řešení. Neoficiálně již prý informován byl.

Česká lékařská komora registruje jen 2042 praktických pediatrů, což je děsivé číslo. Opravdu alarmující je ale fakt, že z praktických lékařů pro děti a dorost je pouze 67 mladších 40 let. Průměrný věk dětských obvodních lékařů je tedy přibližně 56 let. Tento případ tedy není poslední, který bude nutné systémově vyřešit, další lékaři budou odcházet také do důchodu.

Doufejme tedy, že se podaří najít řešení situace, kdy nebudou rodiče 600 malých pacientů panicky po celém kraji shánět lékařskou péči. Jedná se mimo jiné o rozočkovaná miminka a dlouhodobě nemocné děti, což může dále komplikovat situaci, kdy dle dostupných informací mají pediatři v okrese již prakticky naplněné kapacity ordinací.

Facebook Comments