Dne 1. 2. 2016 spustilo město Dobříš úsekové měření rychlosti a to konkrétně v úseku, který se nachází v bezprostřední blízkosti autobusové zastávky Průmyslová zóna. Znamená to tedy, že před několika dny uplynul přesně rok od jeho spuštění. Podívejme se tedy blíže na to, co tento krok týkající se zavedení radarů v této oblasti, po roce užívání přinesl!  

Úsekové měření v Dobříši I foto: DeePee

Začněme ale pěkně od začátku. Původně totiž bylo v plánu města Dobříš spustit úsekové měření rychlosti již v prosinci roku 2015. Jelikož se však instalace zařízení zkomplikovala, muselo být spuštění měření odloženo na začátek února roku 2016. Hlavním důvodem bylo zjištění, že veřejné osvětlení, na kterém mělo být potřebné zařízení instalováno, neunese takovou zátěž, a proto musel být proto osazen nový sloup, čímž se instalace zařízení protáhla.

Hlavní důvody zavedení úsekového měření

Na základě kontrolního měření, které bylo provedeno na jaře roku 2015, právě v úseku v blízkosti autobusové zastávky Průmyslová zóna, bylo zjištěno, že tímto úsekem denně projede v obou směrech kolem 5000 aut a navíc, že někteří řidiči zde jezdí rychlostí vyšší než 90 km/h.

Podle slov radní pro bezpečnost a správu majetku města Markéty Čermákové (ANO) bylo hlavním důvodem pro pořízení radaru a následného spuštění měření rychlosti v tomto úseku především zklidnění dopravy a zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu. Navíc měla mít jeho existence na řidiče rovněž výchovný efekt.

Vypadá to však, že řidiči si z radaru příliš velkou hlavu nedělají a stále v tomto úseku velmi často překračují maximální povolenou rychlost. Dokazují to například čísla, z období od 1. února do 8. března 2016, kdy bylo naměřeno 2245 přestupků.

Na druhou stranu od chvíle, co byl radar naistalován, klesl v těchto místech počet dopravních nehod. Vyplývá to alespoň ze zprávy Ministerstva dopravy, která se týká přehledu nehod v silničním provozu v Dobříši. V období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2016 se v těchto místech událo celkem 42 dopravních nehod, z toho se 37 dopravních nehod událo před zavedením rychlostního měření. Z toho vyplývá, že v období po zavedení úsekového měření, tedy od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2016 se stalo pouze 5 dopravních nehod. Abychom měli tuto statistiku kompletní, je důležité dodat, že v probíhajícím roce 2017 se v tomto úseku zatím žádná nehoda nestala. Otázkou však zůstává, do jaké míry tato čísla ve skutečnosti ovlivnila instalace radaru…

Náklady a zisk

Celková pořizovací cena radaru byla 1 633 500 Kč. V této ceně je zahrnuto vše, co bylo potřebné k tomu, aby bylo možné radar a tím celý proces úsekového měření spustit. To konkrétně znamená, že v ceně je kromě samotné ceny a dodávky zařízení zahrnuta také instalace potřebného hardwaru a softwaru, zprovoznění radaru, zaškolení týkající se správného užívání radaru a také certifikace všech potřebných komponentů.

Náklady tykající se provozu těchto měření jsou vyčísleny na paušální měsíční platby ve výši 47 445 Kč, a to na základě servisní smlouvy a mzdových nákladů na dva zaměstnance městského úřadu, kteří mají kompetence pro zasílání oznámení a řešení přestupků.

Co se týká zisku, ten má město z přestupků řidičů a následných pokut, které jsou odstupňovány podle míry porušení zákona – a to v částkách od 500 Kč do 2000 Kč. Pro řidiče, který dosáhne rychlosti 90 km/h a více, je navíc dle zásad správního řízení uložen zákaz řízení na dobu minimálně 6 měsíců.

K 31. 12. 2016 bylo na pokutách vybráno (tedy řádně zaplaceno) 5, 8 milionů korun, další vyměřené pokuty, tedy doručené výzvy, které ještě nebyly zaplaceny, činí přibližně 1,2 milionů korun. O tom jaké bude využití těchto příjmů, rozhoduje zastupitelstvo města.

Průběh procesu úsekového měření

Proces úsekového měření probíhá automaticky ve stanoveném úseku, který je schválen Policií České republiky. Přestupky změřené rychloměrem jsou automaticky importovány do SYDO Traffic DSA,  kde strážníci městské policie provedou identifikaci vozidla a v centrálním registru vozidel zjistí majitele automobilu. Následně je přestupek automaticky předán do systému pro přestupky na Odbor správních agend Městského úřadu v Dobříši.

Poté se postupuje v souladu s ustanovením zákona o silničním provozu a to tak, že provozovateli vozidla je zaslána výzva k uhrazení pokuty, jejíž správní lhůta je 15 dnů. Pokud není do konce lhůty pokuta uhrazena, tedy připsána na účet města, je přestupek řidiče řešen jako správní delikt s provozovatelem vozidla.

Rozšíření úsekového měření v Dobříši

Jak již bylo zmíněno, v současné době je na území Dobříše jeden měřený úsek a to v blízkosti autobusové zastávky Průmyslová zóna. Dále pak má městská policie k dispozici mobilní radar. Vlastníkem obou zařízení je Město Dobříš.

Na základě četných požadavků občanů, by se mělo další úsekové měření v budoucnu instalovat dle dopravní situace a to zejména na opravené komunikace, kde vzhledem k dobrému stavu vozovky velmi často dochází k překračování povolené rychlosti. Další úsekové měření by podle dřívějších slov starosty města pana Stanislava Vacka (STAN) mohlo být v budoucnu spuštěno například v ulici Plk. B. Petroviče nebo také v ulicích Rukavičkářská a Rosovická.

Facebook Comments