I v letošním roce je město Dobříš mezi vybranými městy, která soutěží o vybudování takzvaného Rákosníčkova hřiště pod patronátem německého potravinového řetězce.

Ilustrační foto I zdroj: Redakce Rflktr

Loňský dobříšský „neúspěch“

V loňském roce se Dobříš do hlasování také zapojila. Veřejnost, vedení města, podnikatelské subjekty i jednotlivci projevili o hřiště pro dobříšské děti obrovský zájem. Poslední dny hlasování se jednalo o téma, které válcovalo snad všechny facebookové skupiny spojené s Dobříší i profily jednotlivců. I přes velkou snahu a naději na úspěch se Dobříš po součtu všech hlasů nakonec umístila s více než 26 tisíci hlasy až na čtvrtém, a tedy nevýherním místě. Zklamání všech bylo ještě více umocněno tím, že poslední a nejdůležitější tři dny byly aktuální výsledky nedostupné. Neoficiální avšak mediální odhalení vítězů soutěže navíc přišlo před jasně daným termínem samotnou společností. A Dobříš mezi nimi nebyla.

Vedení města Dobříše se rozhodlo snahu hlasujících ocenit a jako pomyslnou kompenzaci rozhodlo, že na vlastní náklady zakoupí herní prvek. Ten je umístěný na dětském hřišti u budovy bývalého kina (ulice Boženy Němcové), přičemž byl vybírán s ohledem na to, aby co nejvíce připomínal jeden z prvků, který je součástí i Rákosníčkova hřiště. Nový herní prvek, jehož cena se pohybovala kolem 50 tisíc korun, dodala Bonita Group Service, s. r. o.

Heslo: Letos to dáme, Dobříši?

Díky tomu, že se v našem městě nachází prodejna organizátora soutěže, je i v letošním roce město Dobříš již po páté v řadě mezi účastníky hlasovací soutěže. I letos se tak nanovo zvedá jistá vlna euforie. Dobříš spadá do kategorie měst do 10 tisíc obyvatel, soupeří tak se Sedlčany, které aktuálně obsazují s téměř 5 tisíci hlasy první příčku, či s Dačicemi, které za druhou Dobříší zaostávají o více než patnáct set hlasů. Z této skupiny vyhrávají tři města s nejvyšším počtem hlasů, kdy hlasovat může každá osoba starší 18 let dvakrát denně, a to do konce února 2017. Hlasovat je možné i na facebooku, kde je však podmínkou, že musíte dát svůj „lajk“ i společnosti, která soutěž zaštiťuje. V opačném případě je hlas neplatný.

Hlasování bude i nadále pravděpodobně probíhat na stejném principu jako v loňském roce. Takže v okamžiku, kdy odhlasujete, se váš hlas zaznamená, ale automaticky se obratem neobjeví na stránce. Tam by se pak všechny udělené hlasy měly každý den zaevidovat až minutu před půlnocí. Poslední tři dny pak bude hlasování z nejasných důvodů pravděpodobně opět skryto. Jisté tedy nebude nic, a to do poslední chvíle.

Kde by mohlo hřiště vyrůst?

Z logických důvodů by jednotlivá hřiště měla za ideálních podmínek vyrůst v blízkosti potravinového řetězce, který soutěž organizuje. Organizátor si v minulých letech po vedení vítězného města nárokoval návrh několik míst, kde by hřiště mohlo být postaveno. Organizátora také zajímá nejen vzdálenost od své prodejny, ale i demografické vlastnosti dané oblasti a zájem zdejších rodin o hřiště na daném místě. Podle slov Markéty Čermákové (ANO) si „…vítězná města pro výstavbu hřiště určí sama pozemek, který musí splňovat určitá kritéria – být nejlépe ve vlastnictví města nebo mít souhlas vlastníka s umístěním stavby a platný smluvní vztah na užívání pozemku (což je komplikovaná varianta). Dále musí být uděleno kladné stanovisko poskytovatelů energií z hlediska existence sítí. Nezanedbatelným hlediskem je dále i soulad s územním plánem města. Takovým vyhovujícím pozemkem je pozemek před venkovním posezením u sportovní haly a věříme, že Lidl v případě našeho vítězství tuto naši volbu akceptuje,” uvedla.

Mezi další podmínky organizátora soutěže patří mimo jiné to, že hřiště musí vzniknout na pozemku o velikosti ­14 x 17 m nebo 10 x 23 m a musí mít schválenou dopravní cestu, neboť během stavby hřiště bude na pozemek muset několikrát najíždět stavební technika do celkové hmotnosti 28 tun.

Ve městech, která již Rákosníčkovo hřiště mají, bylo po dokončení stavebních prací hřiště předáno do plného vlastnictví města. To za něj následně přebralo veškerou zodpovědnost, včetně údržby a bezpečnostních opatření. Ke smlouvám mezi městem a organizátorem soutěže se doposud následně vázal i požadavek, že hřiště musí být několik let v provozuschopném stavu.

69 hřišť za více než 103 milionů korun 

Společnost Lidl se v rámci projektu spojila s autorem zeleného skřítka Rákosníčka, panem Zdeňkem Smetanou, který propůjčil jeho jméno i tvář těmto dětským hřištím. Soutěž byla spuštěna v roce 2012 a dle oficiálních informací od té doby po celé republice vyrostlo 69 hřišť za 103, 5 milionu korun. Jedno hřiště o přibližně deseti hracích prvcích tak dle jednoduchých výpočtů vychází na 1, 5 milionu korun. Všechna hřiště jsou od počátku stavěna podle jednoho vzoru a stejně tak je ve všech případech dodavatelem firma Hags Praha, s. r. o.

Facebook Comments