První zářijovou neděli ožijí nově oplocené prostory Kopáčkova dvora koncertem české popové hvězdy Hany Zagorové v doprovodu Petra Rezka. Kulturní akce vyvolává v mnohých spekulace, zejména v diskuzních fórech a na sociálních sítích.

Vedení města Dobříše uvolnilo na koncert Hany Zagorové celkem 120 000 Kč, jak již bylo zodpovězeno na zastupitelstvu města Dobříše ze dne 29. 5. 2017: „Město Dobříš na koncert alokovalo částku ve výši 120.000 Kč a z této částky bude pořízeno 60 VIP vstupenek, které budou nabídnuty zastupitelům a ředitelům příspěvkových organizací, ze zbývajících peněz bude uhrazen pronájem prostor.“

Dle svých slov vyčlenila radnice finance z organizační složky v účetnictví města pod číslem 242.

60 VIP vstupenek

Výše zmíněných 60 VIP vstupenek dle zástupce vedení města připadne zastupitelům a zaměstnancům příspěvkových organizací, jakými jsou školy či školky. Jedna VIP vstupenka přijde na 1 490 Kč, z čehož tedy jednoduchým výpočtem docházíme k částce 89 400 Kč.

Pronájem prostor

Co se zbývajícími 30 600 Kč? V jednom z našich dřívějších článků jsme zmiňovali veřejně dostupnou informaci ohledně pronájmu prostoru za Kopáčkovým domem, kde se koncert Hany Zagorové bude konat. Město si jej pronajímá za 30 000 Kč měsíčně od soukromé společnosti, dále jej ale podnajímá městské firmě DOKAS Dobříš, s. r. o. ve stejné výši.

Logicky nás tedy napadlo, ptát se u firmy Dokas. „Pronájem dobříšského tržiště na celý den pro komerční účely činí 10 000 Kč + DPH,“ uvedl správce prostoru (tržiště), Pavel Bodor.

Dle aktuálních slov Radka Řechky, tajemníka města, bývalého radního za TOP09 Dobříš, byly zbývající finance nakonec použity na „technické zajištění koncertu a propagaci. Na pronájem město nevyčlenilo žádnou částku, neboť pronájem si organizátor zařizoval se současným podnájemcem, tj. společností Dokas.“

Město distribuuje vstupenky

Město je oficiálním spolupořadatelem akce. Kromě darovaného finančního obnosu dle svých slov distribuuje vstupenky. „K tomuto bych rád upozornil případné zájemce, že zbývá už jen pár posledních lístků, takže pokud mají zájem se na koncert přijít podívat, nechť si pospíší např. do našeho Informačního centra, kde je možné vstupenky zakoupit,“ uvedl Radek Řechka. „Kapacita je 450 míst na sezení a v tuto chvíli je opravdu již jen pár volných lístku k prodeji. Těší nás zájem občanů o tuto akci,“ pokračoval tajemník města.

Vedení města chce podpořit společenský a kulturní život v Dobříši. Ze stejného důvodu…

Zajímalo nás, z jakého důvodu se vedení města rozhodlo koncert podpořit. „Ze stejného důvodu jako loni podpořilo koncert Lucie Bílé, ze stejného důvodu jako podporuje Májové slavnosti, ze stejného důvodu jako podporuje Setkání s Mikulášem a rozsvícení vánočního stromku, ze stejného důvodu jako podporuje Kulturní středisko, ze stejného důvodu jako podporuje Městskou knihovnu, ze stejného důvodu jakou je podpora činnost spolků na Dobříši – tedy z důvodu podpory společenského a kulturního života v našem městě,“ uvedl Radek Řechka.

Facebook Comments