Od loňského roku zažívá dvůr za historickým Kopáčkovým domem markantní změny. Prostor stávající tržnice byl vyklizen a následovat by měly mimo jiné úpravy povrchů či elektroinstalace. Nově by se zde měly konat nejen trhy, ale i kulturní a společenské akce.

Netradiční pohled na Kopáčkovo nádvoří ze začátku tohoto roku I foto: DeePee

Město si pronajalo Kopáčkův dvůr

Pozemky (č. parcel: 3099, 3100, 229/3), o kterých hovoříme, jsou ve vlastnictví soukromé firmy Obchodní centrum Dobříš, spol. s r. o., která má pět spolumajitelů z Velké a Malé Hraštice. Pozemky o přibližné velikosti 1 200 mbyly doposud nevyužívány. Ještě koncem loňského roku zde stály chátrající stánky sloužící jako skladiště pro přilehlý obchod s oděvy a dalším zbožím nebo zcela zely prázdnotou. Na nádvoří přímo u Kopáčkova domu se mimo to nachází tři parkovací místa, která využívají nájemníci jednotlivých prostor přímo v Kopáčkově domě, a také nový bike box, kde jsou uskladněná městská kola, jež si mohou zájemci vypůjčit. Tento prostor úzce přilehlý k budově, který má jiného majitele, zůstane zachován v současném stavu. Ostatní se bude měnit.

Nové místo (nejen) pro pořádání tradičních pátečních trhů

Zmíněná firma Obchodní centrum Dobříš, spol. s r. o. uzavřela s městem Dobříš smlouvu o pronájmu pozemků platnou od 1. ledna 2017 až do konce roku 2026. Záměrem města bylo dle slov starosty Stanislava Vacka (STAN) mimo jiné přesunout tradiční páteční trhy z alejky (u Mírového náměstí) do jiných prostor. Samo město však trhy provozovat nehodlalo. V únoru se tak obě smluvní strany dohodly, že město Dobříš (jakožto nájemce) může pozemek pronajímat dál.

„Město Dobříš následně vyhlásilo záměr pronájmu těchto prostor provozovateli tržiště. Byli osloveni organizátoři trhů na Mírovém náměstí s tím, aby podali nabídku na podnájem. Ze tří přihlášených zájemců nabídla nejlepší podmínky společnost DOKAS Dobříš, s. r. o., která v současnosti spolupracuje s městem na pořádání farmářských trhů na Náměstí Komenského, a má tudíž s provozem tržiště neocenitelné zkušenosti,“ uvedli zástupci vedení radnice.

Město jako nájemce pronajímá nádvoří společnosti DOKAS Dobříš, s. r. o.

Na posledním zasedání Rady města tak radní schválili pronajmutí daného pozemku, a to městské firmě DOKAS Dobříš, s. r. o., která nabídla nejvyšší částku za pronájem prostor. Mimo zaštiťování trhů také společnost navrhla, že by v prostorech Kopáčkova dvoru pořádala kulturní a společenské akce.

Podle zápisu ze zasedání Rady města Dobříše bude společnosti DOKAS za tento podnájem prostor účtováno 30 tisíc měsíčně (+ DPH) za účelem provozování tržiště. Tedy ta samá částka, za kterou prostor pronajímá městu Dobříš Obchodní centrum Dobříš, s. r. o. Za smlouvou dohodnutých 117 měsíců tak město, respektive firma DOKAS Dobříš, s. r. o. zaplatí přibližně 3, 5 milionů korun (+ DPH).

Perlička smlouvy. Bude DOKAS platit 36 milionů měsíčně?

Ve smlouvě mezi městem Dobříš zastoupeným vedením radnice a společností DOKAS Dobříš, s. r. o. je možno nalézt zajímavou informaci, a to že 30 tisíc korun má být měsíčně placeno za m2.

Výňatek smlouvy mezi městem Dobříš a společností DOKAS Dobříš, s. r. o. I zdroj: Registr smluv

Místo nejen pro trhy…

„Podařilo se tak najít důstojný prostor v srdci města centra Dobříše. Po jeho revitalizaci a opravách bude sloužit převážně pro pořádání farmářských, bleších a tematických trhů, výměnných obchodů pro děti, kulturních a společenských akcí (divadla, koncerty, workshopy). Při konání nejrůznějších trhů bychom rádi kladli důraz na tradice – jako je masopust, Velikonoce, májové slavnosti, slunovrat, vinobraní, dožínky, dočasná piva a Vánoce,” uvedli zástupci vedení města.

„Nový prostor bychom chtěli otevřít především pro místní občany, spolky a zájmová sdružení, ale také pro organizace z blízkého okolí, pro všechny, kteří budou mít chuť umělecky tvořit, obchodovat či představit svá díla,“ uvádí vedení radnice. Vedení města bude podle svých slov rádo za jakékoli podněty či vylepšení chodu nového tržiště. Své postřehy tak můžete posílat na email správce tržiště, pana Pavla Bodora (pavel.bodor@dokas.cz).

První akce takzvaný Velikonoční jarmark na dobříšském tržišti, která nové tržiště otevře, by se měla uskutečnit 15. dubna od 15.00 hodin.

Další akcí by mělo být Čarovné odpoledne, které je naplánováno na 30. dubna 2017 od 15.00 hodin.

Město se zavázalo dát nádvoří do stavu schopného plnit svůj účel

Podnájemní smlouva mezi firmou a městem je uzavřená od dubna 2017 až do konce roku 2026, tedy do konce nájemní smlouvy mezi městem a vlastníkem pozemku.

Podle smlouvy se nájemce, tedy město, zavazuje k tomu dát na svoje náklady prostor do stavu … schopného plnit svůj účel. Konkrétně je ve smlouvě zmiňováno – opravit poškozenou dlažbu, zřídit oplocení, dodat mobilní osvětlení a elektrorozvody, lavičky a stánky. Dále nájemce zajistí ochranu dvora prostřednictvím kamerového systému, jakož i zajistí dodávku elektřiny a poskytnutí mobilního domku pro uskladnění mobiliáře.

Podle slov starosty Stanislava Vacka budou opravy v režii společnosti DOKAS Dobříš, s. r. o. a mělo by se s nimi začít v nejbližší době.

Facebook Comments