Dobříšský zimní stadion je v současné době skloňován spíše v souvislosti s mobilním dopravním hřištěm, o kterém si můžete přečíst v našem předchozím článku. Dnes se do našeho hledáčku však stadion dostal v tom pravém slova smyslu. Podívejme se nejen na to, jak šel čas s areálem zimního stadionu, který má za sebou po svém znovuotevření už druhou zimu, ale také, jaké jsou vyhlídky s jeho fungováním směrem do budoucna…

Zimní stadion v Dobříši I foto: rflktr

Proč došlo k uzavření zimního stadionu? Píše se rok 2010…

Stadion na svém místě stojí již od roku 1986, to znamená, že letos oslaví jednatřicáté narozeniny. Tomuto faktu také odpovídá jeho současný stav, kterému rozhodně nepřidalo uzavření celého areálu mezi lety 2010 až 2016. K ukončení provozu zimního stadionu došlo dle slov tehdejšího vedení radnice v čele s Jaroslavem Melšou (ODS) z technických a ekonomických důvodů.

Ekonomické důvody

Za rok 2009 město zaplatilo za provoz sportovních zařízení (sportovní hala, zimní stadion, ubytovna u zimního stadionu) přibližně 2, 5 milionů korun, z toho dle zpráv zhruba 1, 4 milionů korun za provoz zimního stadionu. Výdělky z pronájmu ledové plochy dosahovaly přibližně 100 tisíc korun, zbytek výdajů spojených se stadionem byly hrazené z rozpočtu města.

Technické důvody

Stadion byl navíc v tristním technickém stavu. Problémem byla především zastaralá čpavková technologie chlazení, drahé elektrické vytápění, velké úniky energie vinou špatného zateplení budovy a netěsnících oken a také nedostatečné, většinou pouze sezónní využití kapacity ubytovny. V roce 2010 navíc rozpočet určený pro zimní stadion zatížilo vysoké penále od dodavatele elektrické energie za velkoodběr. K přepojení rozvodné skříně na velkoodběr navíc mělo dojít na černo, respektive bez vědomí správce objektu. Zimní stadion je ve vlastnictví města, jeho správou byla od roku 2008 pověřena společnost DOKAS Dobříš spol. s r. o., která se jeho správou zabývá i dnes.

Dotace: nevyřešené majetkové vztahy, neúspěch

Ještě před tím, než došlo k rozhodnutí ukončit provoz stadionu, vypsalo tehdejší vedení města výběrové řízení o pronájmu zimního stadionu a přidružené ubytovny. Řízení však nebylo úspěšné, stejně tak jako snahy o získání dotace. Vhodný dotační titul nebyl vypsán, a když už se vhodný našel, objevily se vlastnické problémy, kdy město vlastnilo pouze přibližně 80 % pozemků pod stadionem, zbytek byl ve vlastnictví několika fyzických osob. Ty chtěly pozemek pod ledovou plochou prodat za 3 000 Kč / m2, což bylo pro město příliš. Problém přerostl až ve vleklý soudní spor a zabránil možnosti čerpání dotace.

Úvahy nad demolicí stadionu

Tehdejší vedení města mělo původně na rekonstrukci stadionu vyčleněný milion korun, ten však z rozpočtu nakonec škrtli. Nezbytná byla finanční pomoc z dotačních titulů, protože částečná rekonstrukce a zastřešení by vyšlo zhruba na 10 milionů korun. V této fázi se kromě možných a neúspěšných dotací pracovalo i s myšlenkou, že se areál prodá, rovněž se také uvažovalo nad demolicí. Nakonec se vyčlenilo přibližně 300 tisíc korun na revizi a nezbytné údržby objektu.

2016: Rok znovuotevření zimního stadionu

Zhruba po pětileté pauze, přesně 1. ledna 2016, byl zimní stadion v Dobříši znovu otevřen. Aby k tomu mohlo dojít, musela být ledová plocha spolu s dalším vybavením částečně opravena. Proběhla tak první část nezbytné rekonstrukce. Vedení města v čele se Stanislavem Vackem (STAN) nechalo opravit například mantinely nebo také chladicí technologii, zakoupilo starší provozuschopnou rolbu a nechalo provést všechny potřebné revize, což vyšlo přibližně na milion korun.

Nyní je zimní stadion v provozu už druhou sezonu, jenže potřebuje další rekonstrukci. Ta by měla probíhat podle studie, kterou zpracovala společnost Architep HK už za mandátu Jaroslava Melši.

Nezbytnost nového chlazení pro další sezony

Jednou z nejzásadnějších věcí, kterou zimní stadion nyní potřebuje je nové chlazení, což ukázala také letošní zima. Během letošní sezony problémy s chlazením způsobily posunutí termínu otevření zimního stadionu. Vzhledem ke klimatickým podmínkám by se bez technických komplikací mohlo na otevřeném zimním stadionu bruslit přibližně dva až tři měsíce. Případné zastřešení by bruslařskou sezonu znatelně prodloužilo. Největší návštěvnost stadion v této sezoně zažil během takzvaného Týdne bruslení, kdy na zimní plochu dorazilo kolem 1, 5 tisíce dětí.

Bude ze zimního stadionu krytá hala?

Zastřešení celého areálu se řeší společně s novým chlazením. Pracuje se tedy i s možností, že by v Dobříši mohla vyrůst krytá hala. Tuto domněnku potvrzují také zástupci města.  „Pokud by se investovalo do technologií a dělala by se nová ledová plocha, stadion nemůže zůstat nezastřešen,” řekl počátkem tohoto roku starosta Stanislav Vacek.

Nafukovací hala

Ještě na konci roku 2016 se uvažovalo o zastřešení pomocí nafukovací haly, jejíž pronájem by město ročně vyšel přibližně na milion korun. Součástí plánu byla i představa, že by se hala mohla využít také na další potřeby. Mimo zimní stadion by tak podle slov vedení města mohla zastřešit skatepark nebo zdejší antuková hřiště. Od tohoto nápadu bylo nakonec upuštěno a nyní je v plánu klasické zastřešení celého stadionu.

Zastřešení a chlazení by mělo stát kolem 45 milionů

V rámci projektu na rekonstrukci zimního stadionu z roku 2006 byla opakovaně a neúspěšně podávaná žádost na zastřešení areálu. Poté však propadlo stavební povolení, které nynější zástupci města obnovili, a projekt se tak podle jejich slov prakticky nemění.

Finanční náklady spojené s potřebnou rekonstrukcí a zastřešením by se měly pohybovat okolo 45 milionů korun. S tím, že v první řadě by se mělo rekonstruovat chlazení. Potřebné nové chlazení a vše kolem něj by vyšlo zhruba na 15 milionů korun. Zastřešení, které by mělo přijít na řadu v druhé fázi rekonstrukce, by pak vyšlo na zhruba 30 milionů korun.

Město je o krok blíže k dotaci na pořízení nového chlazení. Financování zastřešení je zatím nejisté

V této chvíli však všechno záleží na dotacích, ze kterých by měla být rekonstrukce financována. Konkrétně na té od Státního fondu životního prostředí, která by měla pokrýt 80 % nákladů na nové chlazení. Vedení města obdrželo na konci března 2017 výsledky hodnocení výběrové komise Operačního programu Životního prostředí, podle které byl projekt změny technologie chlazení zimního stadionu komisí doporučen. Znamená to tedy, že v případě dostatku finančních prostředků bude projekt zimního stadionu v Dobříši zařazen do realizace pro rok 2017. „Předpokládá se, že příslušně rozhodnutí dostaneme na přelomu května a června tohoto roku a následně můžeme akci začít realizovat. Předpoklad realizace je ve 3. a 4. čtvrtletí roku 2017,“ uvedl Stanislav Vacek.

Další dotace z fondů Ministerstva školství by mohla pokrýt náklady spojené se zastřešením areálu. Výsledky nejsou v tuto chvíli známé „Pokud nebudeme úspěšní, máme připraveny další varianty řešení, které ovšem vyžadují předchozí projednání v orgánech města a schválení příslušných rozpočtových opatření,“ říká Stanislav Vacek.

Facebook Comments