V pátek 28. dubna se uskutečnil charitativní koncert na podporu Dětského domova Korkyně, a to pod záštitou společnosti BIOS, s. r. o. Na akci se vybralo přes 80 tisíc korun, které dětem zajistí prázdniny plné hezkých zážitků.

Ilustrační foto I zdroj: Pexels + rflktr

Poděkování od Dětského domova Korkyně pořadateli a dárcům

„Řada přispívatelů, dárců a pořadatelů celé akce čeká, kolik peněz tato aktivita přinesla. My vám s radostí můžeme oznámit, že kasičky byly dnes na městském úřadu rozpečetěny a celkem v nich bylo 83 758 Kč. Tato částka nám pomůže zajistit prázdniny plné pěkných zážitků pro naše děti.

Zaslouží se tedy poděkovat všem pořadatelům, kteří s myšlenkou a úmyslem pomoci Dětskému domovu Korkyně přišli, věnovali čas, energii a finanční prostředky na zorganizování celé akce.  A stejně tak děkuje všem, kteří koncert navštívili a přispěli do sbírkových kasiček.

Děkujeme, že nejste lhostejní k těm, kteří nemají to štěstí vyrůstat ve svých rodinách,“ uvedla za tým Dětského domova Korkyně Tereza Jandová.

Rušení nočního klidu: Vyjádření místostarosty nereprezentuje oficiální postoj vedení města

Akce na podporu Dětského domova Korkyně se mimo jiné zúčastnil Karel Hynek a se svou stand up komedií Na stojáka, kterou proložil svým osobitým povídáním Lukáš Langmajer. Zlatým hřebem večera měl být koncert a velkolepý ohňostroj.

Právě noční klid a ohňostroj se však stal kritickým bodem. Noční klid je stanovený od 22.00 hodin a od roku 2016 není možné ani udělit výjimku z vyhlášky. Na použití pyrotechniky musí organizátor zažádat o výjimku z vyhlášky 15 dní před samotnou akcí. Organizátor akce však v tomto případě naneštěstí upozornil pouze Městskou policii Dobříš a podal oznámení o konání akce, na které se nevybíralo vstupné, na Městský úřad. Za tento přestupek, který však nemůže přehlušit dobrý úmysl, s nímž byla akce pořádaná, bude organizátor akce pravděpodobně sankciován.

„Je možné, jak už to na koncertech bývá, že v některých okamžicích mohla být úroveň hluku nechtěně vyšší. Tomu nasvědčuje i příjezd hlídky Městské policie na místo koncertu, která s pořadateli věc korektně projednala a na místě vyřešila. Podle názoru pořadatelů dobročinný koncert splnil svůj účel a jeho výtěžek prospěl dobré věci. Závěrem chci poděkovat všem návštěvníkům dobročinného koncertu za jejich dobrovolné příspěvky pro Dětský domov Korkyně. Upřímně se omlouvám všem občanům, kteří se koncertem skutečně cítili být rušeni a věřím, že případný negativní dopad koncertu byl jistě vyvážen jeho přínosem,“ uvedl Tomáš Helebrant za společnost BIOS, s. r. o.

K této okolnosti se jako první v médiích vyjádřil místostarosta města Dobříše, Tomáš Hadžega (ČSSD), který upozornil, že akci nebyla udělená potřebná výjimka a zároveň mimo jiné apeloval na Městský úřad, aby zahájil přestupkové řízení… předpokládám, že Městský úřad Dobříš bude konat, zahájí přestupkové řízení a pořadatelé tak alespoň přispějí pokutou do městského rozpočtu. V tomto mediálním vyjádření Tomáše Hadžegy je však klíčové, že se podepsal jako místostarosta města, což v mnohých vzbudilo dojmu, že se jedná o oficiální stanovisko vedení města.

K celé záležitosti se vyjádřila Markéta Čermáková (ANO) z pozice radní pověřené řízením Městské policie Dobříš, která zmíněné rušení nočního klidu řešila.

„Jako radní pověřená řízením Městské policie Dobříš konstatuji, že Městská policie postupovala standardně a konala v souladu s právními předpisy. Zbývá pak otázka, co panu místostarostovi na tomto konkrétním přestupku, který bude sankcionován dle příslušných ustanovení právních předpisů, tolik vadilo? Chápu, že jako občan bydlící 100 m od areálu firmy Bios, s. r. o., byl akcí přímo obtěžován, a že je myslím i právem rozhořčen. Proč se ale pak v článku podepisuje jako místostarosta? A proč z této pozice apeluje na státní správu a vyzývá k sankci v podobě pokuty – tu jako představitel samosprávy vůbec ovlivňovat nesmí!! A to už snad raději nevznáším otázku, proč z této pozice ještě telefonuje sloužícím strážníkům a apeluje na ně, jakým způsobem budou záležitost řešit, ač k řízení Městské policie není oprávněn! Závěrem jen dodávám, že porušování právních předpisů v žádném případě neschvaluji a jako radní pro bezpečnost a správu majetku města, iniciující před více než rokem absolutní zákaz pyrotechniky až na výjimky udělované radou města, trvám na řešení každého přestupku dle příslušných předpisů. Nemělo by ale zapadnout, že pořadatel benefiční akce uspořádal akci pro potřebné, a že to není v žádném případě poprvé, kdy tato firma finančně podpořila dobrou věc. A pevně věřím, že se nenechá trestem za tento počin odradit, a že nepřispěla naposled,“ uvedla Markéta Čermáková.

Jako Reflektor děkujeme organizátorům akce za to, že myslí na druhé a držíme palce, aby se nenechali odradit od dalších takovýchto akcí a dětem přejeme krásné prázdniny.

 

Facebook Comments