I v letošním roce na Den Země 22. dubna proběhly v Brdech komentované půldenní procházky s odbornými průvodci. Dopoledne počasí příliš nepřálo, ale na odpolední část vysvitlo na chvíli i slunce.

O lese a jeho fungování, drobných živočiších a ptácích povídali David Fischer, zoolog Hornického muzea, Bohumil Fišer, vedoucí Správy CHKO Brdy a ornitolog Roman Muláček.

První dopolední okruh začínal Míšově u Grill Baru byl věnován řece Bradavě, okolí Teslínského kláštera a Padrťským rybníkům. Přes vytrvalý silný déšť na procházku vyrazilo přes padesát zájemců.

Druhý okruh odpoledne se věnoval tůňkám na Felbabce a jejich osazenstvu. Téměř čtyřiceti návštěvníkům včetně dětí se postupně představily i s povídáním o jejich životě všechny tři druhy čolků, různé druhy skokanů, larva vážky, potápník a kuňka žlutobřichá.

Účastníci procházky nyní již vědí, proč…

  • … není rychlým řešením udržení vody zasypání všech meliorací v lese. Nutná je postupná změna hospodaření od holosečného k podrostnímu a výběrnému hospodaření s rozrůzněním věkové skladby lesa a doplněním původních listnatých dřevin.
  • … je v Brdech nyní tolik vidět vytěžených míst. Les totiž po 80 až 100 letech růstu dospěl do mýtného věku. Obrovské plochy lesa byly zničeny po kalamitách a opět osázeny po druhé světové válce a stromy právě nyní začínají být ve věku k těžbě.
  • … mají čolci, kuňka a další druhy zářivě barevné bříško či další části těla. Je to ochrana před predátory, varují tím – jsem jedovatý, když mě sníš, bude ti zle. Hodně zle, protože se otrávíš.

Jsou nějaké informace, které by vás o Brdech zajímaly? Ptejte se!

Facebook Comments