Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska vznikl už v před více než 20 lety. Jeho hlavním cílem je kooperace obcí v různých sférách i tématech. V současné době se například řeší kapacita základních škol a školek v dobříšském regionu či prevence kriminality v Dobříši. A tak jsme se na podrobnosti zeptali Markéty Dvořákové z MAS Brdy-Vltava.

Ilustrační foto I foto: Dr Institute

V květnu proběhlo další setkání starostů. Co se tentokrát na setkání starostů svazku obcí Dobříšska a Novoknínska řešilo?

Témat k diskusi bylo opravdu hodně. Například kolegové z Centra společných služeb (Petra Svojtková a Pavel Janeček) představili aktivity, které pro obce zajišťovali od posledního setkání starostů v březnu. Jednalo se především o zpracování programů rozvoje pro obce. V tomto období byly dokončeny programy rozvoje obce Drevníky, Chotilsko a Korkyně.

V čem program rozvoje obce spočívá?

Jedná se o klíčový rozvojový dokument obce, ve kterém si určuje směr rozvoje na dobu cca 7 let. Dokument obsahuje popisnou část, kde je zhodnoceno, jak na tom daná obec je například, co se týče infrastruktury, vývoje počtu obyvatel. Jsou zhodnoceny silné a slabé stránky obce a na jejich základě je stanovena vize, kam by se vývoj v dané obci měl posunout. Pro dosažení vize jsou naplánována různá opatření a konkrétní aktivity, které by se v obci měly realizovat. Dokument je vytvářen za aktivní účasti občanů.

Také se rozdělovaly finance ze Sociálního fondu regionu Brdy – Vltava. Kolik se rozdělilo? Kdo vybírá, jakým žadatelům potřebné finance poputují? Kde se finance berou?

Ano, proběhlo rozdělení finančních prostředků ze Sociálního fondu regionu Brdy-Vltava. Pro tento rok bylo k dispozici 526 574 Kč. Prostředky byly rozděleny mezi poskytovatele sociálních služeb v našem regionu. Finance jsou do společného fondu sdružovány zejména od obcí, kde jsou podporované sociální služby poskytovány. Na této aktivitě spolupracuje Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska rovněž s obcemi Středního Povltaví (Slapy, Štěchovice, Buš) a Místní akční skupinou Brdy – Vltava.  Jedná se už o třetí ročník rozdělování v rámci fondu a vybraná částka stále stoupá. Do fondu se může zapojit i široká veřejnost.

Co se týče Plánu prevence kriminality pro město Dobříš. Můžete prozradit více, v čem spočívá?

Pro město Dobříš vytvářeli pracovníci centra služeb ve spolupráci s Místní akční skupinou Brdy – Vltava Plán prevence kriminality, který bude dokončen v průběhu září tohoto roku. Jedná se opět o rozvojový dokument, tentokrát zaměřený na zvýšení pocitu bezpečí obyvatel města Dobříše a nejbližšího okolí. Dokument má rovněž popisnou část, kde je zhodnocena aktuální situace v oblasti bezpečnosti. Úkolem pracovníků centra služeb bylo shromáždit a popsat všechna relevantní vstupní data pro zhodnocení bezpečnostní situace. Dokument je vytvářen na platformě Komise prevence kriminality města Dobříše a nyní nás čeká navrhnutí opatření vedoucích k udržení a zlepšení situace v Dobříši.

Hovoří se také o nedostatečné kapacitě škol. Můžete se podělit o konkrétnější čísla?

Po letošních zápisech pro školní rok 2017/2018 byla zatím předběžně ověřována naplněnost jednotlivých škol v regionu. Zejména Dobříšské školy se pomalu blíží ke svému limitu. Pro školní rok 2018/2019 budou sice k dispozici 2 nově vybudované třídy na ZŠ Komenského náměstí, to ale zřejmě nebude stačit. Problém je, že v území Svazku jsou pouze 4 úplné základní školy (tj. školy, které mají první i druhý stupeň). Zároveň je v území 7 málotřídních škol (je zde pouze první stupeň). Tyto takzvané málotřídky se v průběhu několika posledních let rovněž zaplnily a děti odtud nebudou mít kam přejít na druhý stupeň, pokud se druhostupňové školy nerozšíří.

Poté následovala bouřlivější diskuse ohledně nedostatečných kapacit mateřských i základních škol v území, kdy jsme porovnávali počty narozených dětí v jednotlivých letech s počty míst v MŠ i u zápisů do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2017/2018.

Jak se problematika řeší?

K problematice se starostové schází už od roku 2014. Zatím nejvstřícněji se k situaci staví město Nový Knín, které plánuje vybudovat nové odborné učebny a uvolnit tak kmenové učebny pro výuku. Rovněž ZŠ Nečín nabídla vytvoření společného spádového obvodu okolním obcím s tím, že by se následně optimalizovaly spoje do školy, které jsou v tuto chvíli největší bariérou. Nejhorší nás dle propočtů čeká ve školním roce 2019/2020 a dále. Kdy právě populačně nejsilnější ročníky budou přecházet na druhé stupně. Porodnost v rámci celého území zatím neklesá, to znamená, že situace s nedostatkem míst v ZŠ bude ještě dlouho přetrvávat. Investice do škol se tak dle našeho názoru jednoznačně vyplatí.

Facebook Comments