“Podle vyjádření pana místostarosty Hadžegy v příbramském týdeníku je demokracie v Dobříši ohrožena ze strany aktivních občanů. Jeho argumentace vyvolává mnoho otázek. Pocit ohrožení dokládá svým pohledem na průběh “kulatého stolu” (ze dne 5. 6. 2017) na téma “Knihovna a komunitní centrum v Dobříši”. Současná situace kolem bývalého objektu kina, dle mého názoru, zrcadlí kvalitu práce radních města a jejich přístup k zastupitelské demokracii a legitimním nástrojům, které ji mají podporovat,” říká obyvatel Dobříše, Jiří Štěpo.

“Místostarosta města v článku zpochybňuje význam a vypovídací hodnotu tzv. kulatého stolu, který vedení města samo k tématu uspořádalo. Podle něj ve městě rozhoduje “zájmová akční skupina” a pan Hadžega se staví do pozice ochránce všech ostatních občanů města. Naznačuje tedy, že “zájmová akční skupina” má zájem poškodit zájmy občanů? Co si tedy vedení města od kulatého stolu slibovalo? 21% obyvatel města jsou registrovaní čtenáři dobříšské knihovny. Moderní knihovna se spolkovou činností není pro místostarostu města veřejnou institucí prospěšnou pro všechny občany?

Projekt současného vedení radnice tzv. Spolkového domu, který měl vzniknout na místě bývalého kina, probíhal od začátku bez přizvání veřejnosti a “kvalifikovaného průzkumu názoru většiny občanů”, což nyní, poprvé, pan místostarosta požaduje. Dotyčný projekt byl, na základě pochyb o jeho smysluplnosti a oprávněných výtek o nedostatečném zapojení veřejnosti, usnesením zastupitelstva zastaven. Pro městský rozpočet to bude nezanedbatelná finanční ztráta. Kdo je zodpovědný za neúčelně vynaložené veřejné finanční prostředky?

Budou i další kulaté stoly na jiná témata a jejich vypovídací hodnota zpochybňovány a její účastníci označováni za, v podstatě, nepřátelské “zájmové skupiny”, které nemají “jiné povinnosti než sedět několik hodin na nekonečných kulatých stolech”? Jaká “zájmová skupina” stojí za přestavbou haly a plánem vystrnadit “nejlepší dětskou knihovnu roku 2016”, aniž by bylo dopředu jasné, kam bude přesunuta?
Demokracie bude ohrožena ve chvíli, kdy se přestaneme zajímat o dění kolem sebe a nebudeme se politiků na nic ptát, aby měli “klid na práci”.”

Jíra Drvoštěp Štěpo, t. č. podporovatel moderní knihovny se spolkovou činností v Dobříši

Facebook Comments