Dětský domov Korkyně pořádá v krásném prostředí zahrady Památníku Karla Čapka ve Staré Huti Zahradní slavnost, která je spojena s oslavou 25. výročí vzniku dětského domova. Dětský domov byl založen v roce 1992 jako první nestátní zařízení v ČR z nadšení zakladatelek p. Antonie Boťové a Věry Grulichové. Za 25 let existence prošlo dětským domovem 92 dětí. Na akci bude mimo jiné k nahlédnutí i kronika a fotografie, jak šel čas…

Ilustrační foto I zdroj: Pxls

Slavnost se koná v neděli 18. 6. ve 14.00 hodin. Bude zde připraven program pro děti i rodiče, vystoupí šermířská skupina Corpus Bellatores ze Sedlčan, dále jsou pro děti připraveny tvořivé dílničky, malování na obličej, pohádka Divadýlka z Pytlíčku, můžete si vyzkoušet rovnováhu na slackline a na závěr si můžete poslechnout a třeba i zatančit na hudbu mladých dobříšských muzikantů Wocaties Band s frontmany Terezou Wess a Janem Tesařem.

Kromě bohatého programu je pro všechny připraveno občerstvení, opékání špekáčků, nebude chybět ani něco sladkého a výborná káva Café de Honduras.

Reflektor děkuje všem, kteří se o chod dětského domova starají a všem přeje další spokojené roky!

Facebook Comments