Před několika měsíci vedení obce Milín v čele se starostou Pavlem Neklem a předsedou TJ Ligmet Milín Miroslavem Obdržalem připravilo benefiční utkání starých fotbalových gard. Během něj se jim podařilo vybrat částku 8 200 Kč, která už nyní pomáhá financovat návštěvy Zdravotních klaunů v Oblastní nemocnici Příbram.

Do Příbrami klauni přijíždějí již několik let za nemocnými dětmi. Snahou nemocnice i klaunů je rozšířit jejich pravidelné návštěvy i na oddělení následné péče, kde jsou hospitalizováni dospělí pacienti, jejichž léčba a rekonvalescence trvá i několik týdnů.

„Děti se smějí mnohokrát více. U seniorů jdete za někým, kdo má velké zkušenosti a je náročnější na kvalitu toho vystoupení a samozřejmě i zpěvu. Tady často reakce dlouho nepřichází a my musíme být trpělivější a dávat si pozor, aby to bylo vkusné a lidé neměli pocit, že je náš humor uráží,“ shrnul klaun Jiří rozdíl mezi vystoupením pro děti a pro seniory.

V kostce o organizaci Zdravotní klaun

Zdravotní klaun, o. p. s., je nezisková organizace s mezinárodní působností, která již od roku 2001 přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví. Přispívá tím ke zlepšení jejich psychického i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím návštěv speciálně vyškolených Zdravotních klaunů. V současné době navštěvuje 86 Zdravotních klaunů pravidelně 64 nemocnic, 7 domovů pro seniory a jeden hospic. Zdravotní klaun je partnerem Red Noses International a členem European Federation of Hospital Clown Organizations.

Facebook Comments