Od začátku srpna probíhá rekonstrukce dobříšského kostela Povýšení svatého Kříže – historické budovy, která společně s hradem Vargačem patří k posledním dochovaným památkám odkazujícím k původní obci Dobříš. Během probíhající rekonstrukce starosta města otevřel vzkaz od Dobříšáků z roku 1959.

Kostelíček, nacházející se na dobříšském hřbitově a urnovém háji, je významnou městskou památkou, v dnešních dobách využívanou zejména pro smuteční obřady. Navzdory svému současnému i historickému významu je objekt dlouhodobě v havarijním stavu.

Vedení města Dobříše se již v minulosti snažilo získat dotace na jeho rekonstrukci, avšak neúspěšně. Historickou budovu kostelíčka se tak radnice rozhodla v letošním roce opravit na vlastní náklady. Částečná rekonstrukce byla vyčíslena na necelý 1, 5 milionu korun. Realizace projektu byla podpořena částkou 200 tisíc korun z Havarijního programu Ministerstva kultury.

Do budovy zatékalo

Firma CASPINA, spol. s r. o. zahájila stavební práce na dobříšském kostelíčku 1. srpna. Probíhající rekonstrukce je zaměřená především na opravu krovu a střechy včetně sanktusníku (věžička na střeše kostela). V rámci druhé fáze, k níž by mělo dojít příští rok, bude opravená i fasáda.

Za tristní stav budovy může především dlouhodobé zatékání, nápor vody nevydržel ani sanktusník. Střecha nebyla opatřena okapy, díky čemuž voda stékala po fasádě a poškodila i omítky až do poloviny výšky stěn. „Kromě náhrady poškozených prvků je navržena výměna pálené krytiny a oplechování části sanktusníku. Nově je také navrženo provedení podokapního žlabu se dvěma svody (dle historické dokumentace) vyústěnými na terén do otevřeného žlabu v úrovni okolního asfaltového chodníku. Co se týče střechy kostela, ta bude zakryta novou pálenou krytinou (bobrovkou) na laťování většího průřezu. Historické omítky budou zachovány,“ uvádí zhotovitel stavby v projektové dokumentaci, jejíž celou verzi můžete najít na oficiálních stránkách města.

Makovice ukrývala vzkaz od našich předků, z doby, kdy Dobříš bývala okresním městem

V rámci stavebních prací byla na konci srpna stržena věžička (sanktusník) v severní části kostela. Při této příležitosti starosta Dobříše, Stanislav Vacek, otevřel tzv. makovici, do níž vložili vzkaz pro budoucí generace naši předkové v roce 1959. „Dokumenty nalezené v makovici obsahovaly několik slov o historii kostelíčka a zápis z generální opravy z roku 1959,“ uvedla Nikol Sevaldová, referentka vnitřních věcí města.

Z dokumentu se tak například dozvídáme, že v roce 1959 byla Dobříš okresním městem s 5, 5 tisíci obyvateli nebo jména těch, kteří se na tehdejší rekonstrukci podíleli. Celé znění dopisu si můžete přečíst na snímku ve fotogalerii.

Vedení města hodlá řetězec prodloužit a napsat poselství pro další generace, které budou Dobříš obývat a jednou zdejší kostelíček rekonstruovat. „Původní cínová schránka se během otvírání zničila. Město nechá vyrobit schránku novou, která bude s novým vzkazem vrácena po rekonstrukci zpět do makovice,” uvedla Nikol Sevaldová.

Během rekonstrukce objektu byly sejmuty i zvony ze zvonice z let 1688 a 1800. V současné době se nachází v Památkovém ústavu, kde odborníci posuzují jejich stav.

Ukončení stavebních prací do konce října

Po dobu rekonstrukce je kostelíček uzavřen. Stavební práce by měly být ukončeny do 31. října 2017.

Historie: Kostelíček byl zpustošen Švédy, sloužil i jako rodinná hrobka Colloredo-Mannsfeld

  • Kostel Povýšení sv. Kříže byl v Dobříši založen v letech 1589 až 1590, a to zásluhou tehdejšího purkrabího Oldřicha Doudlebského. Jednalo se o jediný kostel v tehdejší obci Dobříš.
  • V roce 1639 jej zpustošili během svého tažení Švédi.
  • Až nový majitel – hrabě z Mannsfeldů – nechal kostelíček opravit. V roce 1699 pod ním vznikla hrobka hrabat z rodiny Colloredo-Mannsfeld, kam se ukládali zesnulí až do roku 1814.
  • V roce 1959, po stavbě nového kostela, se kostelíček stal hřbitovním a byl zasvěcen památce Povýšení sv. Kříže. Během následujících radikálních oprav byly některé jeho původní části zbořeny (předsíň, sakristie a kůr či kazatelna).

Kostelíček stojící v našem městě po staletí však nabízí daleko více historických zajímavostí spojených s Dobříší a dění v ní, ale o tom zase příště. Na článek o pozoruhodné historii dobříšského kostelíčka se můžete brzy těšit.

Facebook Comments