S přicházejícím jarem se příroda začíná probouzet ze zimního spánku.  Pro mnohé z nás jsou známkou blížícího se jara kvetoucí sněženky, bledule, prvosenky a další rostliny. Pro zaměstnance Ochrany fauny ČR je jaro ve znamení stavění takzvaných žabích přechodů.

Zachráněný žabí pár I foto: Ochrana fauny ČR, o. p. s.

V tomto období se žáby probouzí a vrací ze zimního úkrytu zpět k vodním plochám. Na silnicích v blízkosti rybníků můžeme v noci pozorovat až stovky žab a jiných obojživelníků, kteří se snaží dostat do vody.

Úkolem přechodů je zabránění srážky migrujících jedinců s projíždějícími automobily.  Zaměstnanci Ochrany fauny ČR staví žabí přechody hned na několika místech na Sedlčansku, Příbramsku, Dobříšsku, Benešovsku a Táborsku. V letošním roce vybudovali šest přechodů.  Ty je nutné každé ráno zkontrolovat a chycené obojživelníky přenést k vodní ploše. S touto činností pomáhají i zkušení dobrovolníci, za což jim patří velké díky.

V letošním roce bylo za první týden přeneseno 15 skokanů hnědých, 375 ropuch obecných, 8 blatnic skvrnitých a 84 čolků.  V loňském roce bylo přeneseno několik tisíc obojživelníků.

Zda se podaří překročit počet zachráněných obojživelníků z minulých let, ukáže následujících 14 dní až tři týdny, kdy se budou žáby a jiní obojživelníci vracet zpátky k vodním plochám.

O různých možnostech, jak Ochranu fauny ČR podpořit, se můžete dočíst na webových stránkách.

Zdroj: Pavel Křížek, ředitel Ochrana fauny ČR, o. p. s.

Facebook Comments