Ctění spoluobčané, toliko s hrdostí vám zvěstovati chceme, že holomek zlořádný a obávaný byv lapen a do věznice dán. Po toliko měsíců loupil, kradl a bral, co do cesty mu přišlo, neohlížeje se pranic na nebohý lid dobříšský. Dnešní noc již ale mohou lidé klidně doma spáti.

Zásluhy na lapení zloděje tři měšští strážníci z Dobříšska beze sporu mají – Josef Kozohorský a František Máša, již na noční pochůzce dne 25. ledna léta páně 1889 v osudné hodině právě byli. Zloděj krada se hlubokou nocí na pozemek kovářův s úmysly nekalými uviděn strážníky pod lampou byl. Bez báze a strachu rozběhli se oni dva stateční a na kolena zlořáda srazili. Brániti se březovou holí ještě v úmyslu měl, avšak strážníci se toliko lehce nedali.

A hle! Pivoňka, vyučený sice obuvník, avšak živící se nyní téměř výhradně krádeží, před nimi klečí. Lupič pochází ze zlodějské rodiny; bylať sestra jeho rovněž bezpočtukráte trestána. On sám byl pro přestupek krádeže již po dvanáctkráte odsouzen. A přec jej spravedlnost opět dostihla! Nyní před policejního komisaře předveden bude.

Sláva tak statečným strážníkům dobříšským, jež strachu neznají a za práva a pokoj lidu se opět zasloužili.

Facebook Comments