Městská policie Dobříš má plné ruce práce. Za uplynulý měsíc museli strážníci řešit 170 přestupků, na pokutách se vybralo bezmála 80 tisíc korun. Jste zvědaví, co všechno museli dobříšští strážníci řešit? Přinášíme březnový výběr od str. Aleny Kovaříkové, zástupce velitele městské policie.

Opilec na silnici u rybníka Papež (1. 3.)

„Zpil“ se do němoty. Muž ležel na zemi a stěžoval si na silnou bolest nohou. Strážníci přivolali rychlou záchrannou službu. Muž jevil známky silné podnapilosti. Byla provedena dechová zkouška. Výsledek: 3,22 promile! Jednalo se o muže z ubytovny Sluníčko. Věc si převzala policie ČR.

Volné pobíhání psa na Větrníku (1. 3.)

Napadení psa psem se odehrálo v místech, kde je volný pohyb psů zakázán. Stížnost byla podána strážníkům bezprostředně po napadení, na služebně MP. Ke zranění psa však nedošlo. Majitelka neuvázaného psa byla upozorněna na místa v Dobříši, kde se smí a kde se naopak nesmí pohybovat pes  s a bez vodítka. Podrobná mapa je součástí obecně závazné vyhlášky č. 3/2016. Pes bez pána se dne 18. 3. volně pohyboval u hřbitova. Jednalo o křížence Labradora. Majiteli psa byla uložena bloková pokuta.

Strážníci asistovali hasičům (2. 3.)

Vlivem silného větru se uvolnily plechy na střeše v ulici Rosovické. Zásah hasičů byl nutný.

Podomní prodej (11. 3.)

Stále trvá. Po Dobříši se pohybovali pochybní prodejci a nabízeli levnější elektrický proud. Strážníci prodejce zadrželi. Byla uložena bloková pokuta za porušení, nyní nově viz Nařízení města č. 2/2017 o Tržním řádu.

Strážníci pomáhali (15. 3.)

Na parkovišti Penny marketu na Mírovém náměstí uzavřel tlapou vozidlo pes. Uvnitř vozu „lítal“ sem a tam, až se mu podařilo vozidlo zevnitř uzamknout. Nešťastný řidič požádal strážníky o pomoc… a ti pomohli.

Agresivní kocour (17. 3.)

Kocour se pohyboval v ulici Na Ligruse. Jedná se o „strákáče.“ Kocour údajně napadá lidi i kočky. Bohužel nebyl hlídkou nalezen.

Nenašel někdo červenorůžové dioptrické brýle? (17. 3.)

Kontaktujte prosím strážníky na telefonním čísle 602 370 677. A naopak. Postrádá někdo klíče od vozidla značky Škoda? Byly nalezeny v ulici Boženy Němcové… Dále, postrádá někdo klíče na červené šňůrce, které byly nalezeny u Kolocentra? Přijďte na služebnu MP.

Vandal opět „zaúřadoval“ (19. 3.)

Stalo se v noci. Poničené dopravní značky, lavičky, stojany na prádlo, to vše většinou v samotném středu města. Takové chování se nebude tolerovat. Strážníci zkoumají kamerový záznam…

Divoké prase (25. 3.)

Bylo spatřeno na Větrníku. Po příjezdu hlídky MP na místo nebylo nalezeno. Je známo, že tato zvířata se lidí až tak nebojí a v noci se toulají okolo popelnic, kde hledají potravu.

Ležící muž na silnici (28. 3.)

Opět alkohol, kdy muži bylo naměřeno 3,58 promile. Jednalo se o mladíka narozeného v roce 1972. Byl odvezen na ubytovnu, kde se ho ujali příbuzní.

V současné době strážníci řeší celkem 3 vraky vozidel

Celkem od začátku roku 2017 je jich již 5. Vozidla odstavená bez TK, emisí, povinného ručení. Majitelé byli upozorněni výzvami. Je nutno zmínit, že vozidla bez RZ, bez TK a povinného ručení nelze odstavovat, ale ani provozovat na pozemní komunikaci, ale ani na jejich součástech, tj. například na parkovištích. Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna právě i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.

Městská policie v poslední době zaznamenala stále častější dotazy na problém domácího násilí.

Nejčastější dotazy občanů. Stručně.

Uvedu nejdůležitější oprávnění policisty, ne strážníka, rozhodnout o možnosti vykázání ze společného obydlí a zákazu vstupu do něj. Podle zákona o Policii ČR v případě, lze-li na základě zjištěných skutečností s ohledem na předcházející útoky, důvodně předpokládat, že se osoba dopustí nebezpečného útoku, proti životu, zdraví nebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti, je policista oprávněn vykázat tuto osobu, z bytu nebo domu společně obývaného  s útokem ohroženou osobou, jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí. Policista je oprávněn tuto osobu vykázat i v její nepřítomnosti.  Vykázání trvá po dobu 10 dnů ode dne jeho provedení. Tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby. Součástí tohoto vykázání je vymezení prostoru, na který se vykázání vztahuje. Není-li vykázaná osoba během vykázání přítomna, poučení o jejích právech a povinnostech v souvislosti s vykázáním jí policista poskytne při prvním kontaktu. Nesouhlasí-li vykázaná osoba s vykázáním, může proti němu na místě podat námitky.

Vykázaná osoba je povinna…

… opustit neprodleně prostor vymezený policistou, zdržet se vstupu do prostoru, zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou, vydat policistovi na jeho výzvu všechny klíče od společného obydlí, které drží.

Policista, dále  vykázanou osobu poučí o následcích neuposlechnutí výzvy.

Vykázaná osoba má právo…

… vzít si ze společného obydlí věci sloužící její osobní potřebě, osobní cennosti a osobní doklady… vzít si v průběhu vykázání ze společného obydlí věci nezbytné pro její podnikání nebo pro výkon povolání; právo lze uplatnit jedenkrát a pouze v přítomnosti policisty.

Policista poučí ohroženou osobu o…

… možnosti podání návrhu na vydání předběžného opatření, možnosti využití psychologických, sociálních nebo jiných služeb v oblasti pomoci obětem násilí… Územní rozsah prostoru, na který se vykázání vztahuje, určí policista podle míry požadavku účinné preventivní ochrany osoby ohrožené útokem.

Do 24 hodin od vstupu policisty do společného obydlí zašle policista kopii úředního záznamu o vykázání příslušnému intervenčnímu centru a soudu, který je příslušný k rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření. Pokud ve společném obydlí žije nezletilá osoba, zašle kopii o vykázání v této lhůtě i příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Policista ve lhůtě 3 dnů od vykázání provede kontrolu, zda vykázaná osoba dodržuje povinnosti vyplývající z vykázání.

Ze strany Městské policie

Strážník má oprávnění k tomuto vykázání pouze jako nezúčastněná osoba a dále poskytuje  součinnost, asistenci  Policii ČR. Městská policie nedisponuje zákonným právem vykázáním osoby z bytu, ale poskytuje preventivní pomoc, tj. osobní konzultace a poradenství.

Zpracovala: strž. Alena Kovaříková zástupce velitele MP Dobříš

Facebook Comments