Na konci minulého a na začátku letošního roku se hojně probíralo téma destinačního managementu pro Brdy a Podbrdsko. Postupně se objevily dvě různé společnosti, které měly zájem se uplatnit. Podpora od Středočeského kraje a udělování dotací jsou však možné pouze pro jednu z nich.

Brdy I foto: Šárka Spáčilová

Jde o Destinační agenturu Brdy založenou Ekologickým centrem Orlov o. p. s. a doposud nezaloženou Destinační společnost Brdy města Příbrami. Rozhořela se mediální přestřelka, během které se společnosti představovaly jednotlivým podbrdským obcím a dalším zúčastněným subjektům a ucházely se o jejich členství. Situací se začal zabývat Středočeský kraj, který se bez úspěchu pokusil obě destinační agentury usmířit a zvažuje variantu založení třetí destinační agentury pod svou správou.

Jak se situace dále vyvíjí, jsme se zeptali náměstka pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Vít Rakušan (STAN):

„V současné době jsme ve fázi vyhodnocení podkladů, které nám k záležitosti vytvoření organizace destinačního managementu dodaly obě „strany“. Tedy jak město Příbram, tak Ekologické centrum Orlov o. p. s.,“ uvedl.  Kraj připravuje jednání se strategickými partnery oblasti Brdy a Podbrdsko jako jsou správci a vlastníci pozemků, zástupci měst, obcí, sdružení obcí a mikroregionů a další.  V rámci jednání by mělo proběhnout vyhodnocení stávajícího stavu a diskuze nad možnými variantami řešení.

„Kraj v záležitosti nastavení systému řízení destinačního managementu v oblasti Brdy a Podbrdsko odmítá ukvapená a zkratkovitá řešení a primárně chce vést dialog se všemi dotčenými subjekty, nikoliv jen s Městem Příbram a Ekologickým centrem Orlov o. p. s.,“ informuje dále Rakušan. „Domníváme se, že systém může fungovat jen za předpokladu, že se s ním ztotožní ti, jejichž území se týká. Proto nepřicházíme s diktátem, ale s diskuzí nad možnými variantami.“

Jakmile budou známy postoje strategických partnerů a dojde ke společné shodě nad optimální variantou řešení organizace destinačního managementu pro tuto oblast. Termín bude možné odhadnout nejdříve po společném jednání se strategickými partnery, které se uskuteční 26. dubna 2017.

Jak by měla vítězná destinační agentura vypadat?

Je zatím předčasné mluvit o počtu zaměstnanců, ale za předpokladu, že bude zřízena organizace destinačního managementu nejen pro území CHKO Brdy a nejbližší okolí, je nutno počítat s 3 – 5 členy týmu. Organizace destinačního managementu pro oblast Brdy a Podbrdsko by měla sídlit přímo v daném regionu, aby její tým mohl úzce spolupracovat se všemi partnery. Podrobnosti budou známy nejdříve po jednání se strategickými partnery 26. dubna 2017. Přípravy agentury probíhají pečlivě, protože její vznik by neměl být uspěchán. Vít Rakušan dodává: „Jde o oblast, do které se desetiletí nemohlo vstupovat, a proto nechceme udělat unáhlený krok. Podobné lokality a agentury existují také v dalších evropských zemích, třeba v Rakousku, Norsku nebo ve Švédsku, kde bychom mohli načerpat inspiraci. “

Facebook Comments