V tomto týdnu jsme vám přinesli vyjádření starosty Staré Hutě, pana Dragouna, který reagoval na komentář zastupitele města, pana Salcmana, k tématu zakázání hazardu v Dobříši, potažmo Staré Huti. Níže vám přinášíme poslední reakci pana Salcmana, o jejíž zveřejnění redakci Reflektoru požádal.

Ivo Salcman I foto: soukromý archiv SI

Vážený pane starosto Staré Hutě,

děkuji vám za reakci na můj článek uveřejněný v prosincových Dobříšských listech. Podle vašich slov, vedení našeho města otázku společného postoje k zákazu hazardu s vámi, přes jeho dvouleté projednávání, do doby prosincového zastupitelstva nediskutovalo. Máte pravdu, že jsem z jednání zastupitelstva nabyl dojem, že z nějakých důvodů nepanuje​ ve vedení města úplně optimistický názor a obával se malé ochoty projednat zákaz hazardu v zastupitelstvu vaší obce. Pokud byl můj článek pochopen jako snaha o veřejné pranýřování, či  dokonce jako vydírání, mrzí mne to a velmi se vám za to omlouvám. Cílem mého článku bylo pouze apelovat na vedení našeho města i vaší obce, pokusit se najít k této věci společný postoj a vyjádřit, co všechno naše obce spojuje. Uznávám také, že jsem to nenapsal šťastným způsobem a nedocenil, že to může být pochopeno jinak. Nechci se tím vymlouvat a uznávám, že jsem udělal v této věci chybu, i když jsem to myslel dobře.  Máte pravdu pane starosto, že k nedorozumění došlo i vlivem špatné komunikace, respektive nekomunikace. Z této věci jsem pochopil, že i z pozice opozičního řadového zastupitele bude lepší si osobně s vámi ověřit stav vzájemné komunikace a postoj vaší obce a nespoléhat se jen na to, co je prezentováno na našem zastupitelstvu.

Velmi si pane starosto proto vážím, že jste se dokonce sám ujal aktivity a vešel v jednání s radou našeho města. Váš postoj i skutečnost, že již v dubnu bude vaše zastupitelstvo také projednávat zákaz hazardu mne těší a rád toto jednání zastupitelstva navštívím i proto, abych se s vámi setkal a poděkoval jsem vám za to osobně.

Ivo Salcman, zastupitel města Dobříše

Předchozí vyjádření si můžete předčíst na tomto odkazu.

Facebook Comments