I přes personální potíže, které vedení příbramské nemocnice v uplynulých týdnech intenzivně řešilo, se podařilo zachovat péči v oblasti ORL. Změny se běžných pacientů dotknout jen minimálně.

Ilustrační foto I foto: Pixabay

Změny by se běžných pacientů neměly téměř dotknout

Změnou byl v první řadě přesun lůžkového oddělení, které bude od 1. září nově spadat pod chirurgii hlavy a krku. Za pomoci externích lékařů z Thomayerovy nemocnice se podařilo zachovat i ambulantní provoz, kde došlo jen k drobné změně ordinačních hodin. V nemocnici se bude i nadále provozovat dětská operativa.

Ambulantní provoz je od 8.00 do 15.30 hodin

V současné době je zachován denní ambulantní provoz v pracovní době od 8.00 do 15.30 hodin.

„V mimopracovní době v nemocnici není přítomný ORL specialista. To ovšem neznamená, že pacienti zůstanou bez péče. Každý, kdo přijde do naší nemocnice, bude dle možností ošetřen lékařem pohotovosti některého z dalších oborů. Pokud to bude stav pacienta vyžadovat, bude převezen sanitním vozem na odborné ORL pracoviště do Prahy. Tyto případy jsou ale zatím jen ojedinělé,“ uvedl Martin Janota, specialista pro styk s veřejností.

„Za prvních 14 dní jsme po základním ošetření museli k dalšímu specializovanému ošetření převézt do Prahy zatím jen jednoho pacienta,“ komentuje situaci ředitel ON Příbram MUDr. Stanislav Holobrada. Ten dále dodal, že počet lidí, kteří jeli sami rovnou do odborného ORL pracoviště, není znám.

Facebook Comments