I na D4 – dálnici propojující Prahu, Dobříš a Příbram – se začaly objevovat na billboardech výlepy české státní vlajky. Zajímá vás proč?

Česká vlajka místo billboardu na D4 I foto: malá mňau

Od 1. září 2017 vstupuje v platnost novela zákona o pozemních komunikacích, která z bezpečnostních důvodů zakazuje umisťování reklamních nosičů podél dálnic a silnic I. třídy. Od září tak nově nesmí být billboard umístěn v pásmu 250 m od dálnice a 50 m od silnic I. třídy. Celosvětově se v této souvislosti jedná o jedno z nejpřísnějších ochranných pásem. Výjimku by údajně měli mít jen restaurace a motely, které jsou v blízkosti daného místa.

Jenom na dálnicích zbývá odstranit ještě více než tisíc billboardů, které nesplňují nové podmínky. Další stovky pak zůstávají na silnicích I. třídy.

O omezení billboardů se na politické úrovni začalo poprvé uvažovat v roce 2010. Novela zákona vešla v platnost už v roce 2012 a nyní – k poslednímu srpnu – vyprší pětileté přechodné období, během kterého měli provozovatelé čas se na novou situaci připravit. Billboardy u dálnic jsou výdělečné pro jejich provozovatele, stát z těchto reklamních ploch má pouze malou částku, a nejsou pro něj tak příliš výhodné.

České vlajky jako způsob boje proti novele zákona

O víkendu zaplavily dálnice po celé republice jednoduché polepy billboardů s českou vlajkou. Jedná se o boj provozovatelů reklamních ploch proti novele zákona. Dle legislativy se totiž nesmí odstraňovat česká vlajka, protože se jedná o státní symbol. Autorem myšlenky je česká firma Czech Outdoor, spadající pod společnost BigBoard, která ovládá z velké části billboardy kolem tuzemských dálnic. Provozovatelé tak doufají, že díky české vlajce nebudou billboardy odstraněny.

Snahy zvrátit znění zákona považuje ministr dopravy Ťok (ANO) za úsměvné

Snahy na poslední chvíli zvrátit znění zákona o pozemních komunikacích považuje ministr dopravy za úsměvné. „Na dálnicích se nyní jeden z vlastníků dobrovolně přihlásil k billboardům, přelepil je vyobrazením státní vlajky a může tak naopak pomoct rychleji identifikovat, které z poutačů je potřeba rovněž odstraňovat. Zákony přece platí pro všechny i pro firmy provozující billboardy. Když respektují symboly, měly by respektovat i zákon. My se jím rozhodně řídit budeme“, komentuje ministr dopravy Ťok (ANO) na webových stránkách ministerstva.

Co se stane, pokud provozovatel billboardy neodstraní

  • Nejprve bude vlastník billboardu vyzván, aby jej odstranil (ze zákona dostane 5 dní).
  • Pokud billboard neodstraní, bude reklama do 15 dnů zakryta a následně bude reklamní poutač zlikvidován.
  • Náklady na výše zmíněné půjdou za vlastníkem billboardu.
  • Pokud nebude možné vlastníka billboardu zjistit, půjdou náklady za vlastníkem nemovitosti, na které bylo reklamní zařízení umístěno.
Facebook Comments