Sportovní hala v Mníšku pod Brdy, která je majetkem města, byla zhotovena stejnou firmou – Profistav Litomyšl, a. s. – jako ta v České Třebové. Vzhledem k nešťastné události ze začátku tohoto roku, při které se střecha tělocvičny v České Třebové zřítila, je na místě položit si otázku, zda té mníšecké nehrozí nebezpečí zrovna tak. 

Sportovní hala v Mníšku pod Brdy I foto: oficiální stránky sportovní haly

Konstrukce střechy je u zmiňovaných sportovních hal rozdílná…

Konstrukce střech zmíněných sportovních hal je však rozdílná. Sportovní hala v České Třebové měla střechu plochou, ta mníšecká má oválnou, nebezpečí by tak mělo být minimální. Starosta Mníšku pod Brdy Petr Digrin uvedl, že je ale rozhodnut nechat provést revizi střechy i přesto, pro jistotu.

Hrozí střeše nebezpečí pádu?

Podle slov starosty pana Petra Digrina nejspíše ne. „Podle vyjádření projektanta i technického dozoru je naše stavba v pořádku, přesto zaplatíme revizi, aby všichni uživatelé tělocvičny mohli sportovat v pohodě a s klidem,“ uvedl.

Facebook Comments