Základní škola a Mateřská škola Nečín zažila za poslední rok několik zásadních změn, kroků dozadu, ale i kupředu. Ještě na konci loňského školního roku hrozilo, že nebude dostatek pedagogů ani žáků. Současný školní rok však pro nečínskou školu začal dobře, s novým vedením i novým elánem. Nejen o tom jsme si povídali s ředitelem školy, panem Mgr. Josefem Muzikářem, který ve škole před nástupem do vedoucí pozice dlouhodobě působil jako pedagog.

V posledním roce nečínská škola zažila mnoho změn. Ještě na konci loňského školního roku to vypadalo, že odejde několik pedagogů i desítek dětí. Můžete zpětně říci, co se vlastně stalo?

Odešlo sice 8 pedagogů z různých důvodů, což je téměř polovina sboru, ale odchodu dětí zabránilo odvolání bývalé paní ředitelky. Celá politováníhodná událost měla společného jmenovatele – manažerské selhání v komunikaci. Paní ředitelka měla dostatek energie i nápadů, ale podcenila nutnost důkladně a transparentně projednat nová opatření, přesvědčit o jejich nutnosti pedagogy a zvláště rodiče. Tím, že se to nestalo, začaly se kumulovat projevy nespokojenosti, které nakonec vyústily v petiční vlny volající po odstoupení z funkce. Přitom stačilo málo, trochu pokory, dobré vůle a manažerského citu.

Jak je to tedy v současné době s pedagogickým sborem? Má škola dostatek učitelů?

Když jsem přebíral školu (či přesněji klíče, notebook a mobil), chyběly do konce školního roku 3 týdny, během nichž mi i zástupce ředitele oznámil, že odchází. Přes tak pokročilý čas se mi podařilo obsadit uvolněná místa, takže škola byla připravena zahájit od září nový školní rok. Jak kvalitní učitelé byli přijati, ukáže až tento školní rok.

V Dobříši se hovoří o nedostatečné kapacitě škol. Jak je na tom nečínská škola?

Nečínská škola má v současné době 132 žáků, kteří se učí v 9 třídách. Je tedy úplná, žádné třídy nejsou spojeny. Průměr na třídu činí necelých 15 žáků, což je ideální pro individuální práci s nimi, pro vytvoření klidného, nekonfliktního a tvůrčího klimatu. Vzhledem k tomu, že naše škola existuje na tzv. „výjimku“, znamená to větší finanční zátěž pro obecní úřad. Chtěli bychom proto překročit magickou hranici 17 žáků na třídu. Z toho důvodu uvítáme všechny děti, pro něž jsou v dobříšských školách těsné prostory. Nabízíme klidnou a přátelskou atmosféru, bezpečné prostředí a zvláště porozumění žákovským potřebám a problémům.

Vedoucí pozice je v očích mnoha z nás jistě zaslouženě prestižní. Ne každý si ale dokáže představit, co vlastně obnáší. Jaké nejzásadnější kroky byly od vašeho jmenování třeba podniknout?

Pozice ředitele je sice prestižní, ale nezáviděníhodná a nedoceněná. Především je to obrovská zodpovědnost – od výchovy a vzdělávání dětí od 3 do 15 let až po provozní záležitosti, jako je např. zabezpečení úklidových prací a oprav. S tím jsou spojeny stohy předpisů, jež je nutno dodržovat a kontrolovat jejich provádění a jejichž neplnění je často spojeno se sankcemi. Kromě manažerských schopností by to měla být i mravní bezúhonnost a profesní příklad pro ostatní pedagogy.

Prvním důležitým krokem byl správný výběr zástupce, což se mi v osobě Bc. J. Červenky podařilo. Druhým krokem bylo vytvoření nového organizačního řádu, ve smyslu delegování pravomocí i odpovědnosti dalším vedoucím. Tím jsem si vytvořil prostor pro důkladnější poznání kvalit jednotlivých pedagogů i častější komunikaci s rodičovskou veřejností. V současné době dávám dohromady poradní sbor rodičů, od nějž si slibuji, že pomůže k správným rozhodnutím jak oponentním posouzením návrhů vedení školy, tak svými podněty a připomínkami.

Jaké jsou Vaše – jakožto nového vedení školy – vize?

Vzhledem k mému věku by jakékoli dlouhodobé vize nebyly na místě, navíc jsem pověřen vedením školy jen do konkurzu. Přislíbil jsem však rodičům, že se přihlásím do výběrového řízení, jež v současné době probíhá, a pokud nenajde zřizovatel vhodnějšího kandidáta na funkci ředitele, chtěl bych alespoň v nejbližších dvou třech letech položit základy pro plnou realizaci našeho školního vzdělávacího programu a najít svého nástupce, který by měl dostatek energie, manažerských schopností i potřebné jasnozřivosti na dlouhodobější zkvalitňování práce školy.

Co všechno se od Vašeho nástupu do funkce změnilo? Jestli tedy vůbec něco?

Je polovina října, školní rok teprve začíná a je samozřejmě provázený velkým množstvím organizačních opatření. Vzhledem k tomu, že předtím byly dvouměsíční prázdniny, nemohlo se ani nic zásadního odehrát. Snad pouze to, že jsem místo na cestách strávil většinu času ve škole, abych se orientoval v provozní dokumentaci školy a promyslel i připravil výše zmíněné změny (např. organizační řád).

Na co se mohou děti v letošním roce těšit?

Mohu uvést jen některé tradiční akce, např. lyžařský a vodácký kurz, vánoční zpívání a bruslení, velikonoční jarmark, probíhat budou i sportovní turnaje ve florbale a stolním tenise, Nečínská míle a Mikulášská laťka. Proběhl adaptační pobyt 6. třídy a obdobný výlet také zažili žáci 1. stupně. Každoročně se žáci zúčastňují řady exkurzí, výletů a kulturních pořadů Do školy zajíždí pravidelně se svým vystoupením i hradecké Divadélko a svá pravidelná vystoupení má i sedlčanská ZUŠ.

Facebook Comments