Marek Vávra (STAN) rezignoval na post radního ke konci srpna 2017, téměř tři měsíce tak Rada města funguje pouze v šestičlenném složení. Zákon je v tomto ohledu relativně prostý, říká, že počet členů rady je lichý a činí nejméně 5 členů. Podle slov starosty Stanislava Vacka (STAN) zúžený počet radních neohrožuje správné fungování rady ani komisí, v nichž Marek Vávra před svou rezignací figuroval. Jaroslav Musil (STAN) byl na uvolněný post radního navržen už dvakrát, v obou případech však nedostal dostatečný počet hlasů, a k jeho zvolení tak nedošlo. Další možnost určit nového radního mají zastupitelé už dnes na svém 24. zasedání.

Ilustrační foto I zdroj: iStock

Zastupitelstvo je nejvyšším obecním orgánem, který jako jediný odvozuje svou legitimitu z přímých voleb. Všechny ostatní orgány obce jsou od zastupitelstva následně odvozeny, z řad zastupitelů se tak volí například členové výkonného orgánu – Rady města.

Rada je jakýmsi operativním orgánem, který mimo jiné zabezpečuje hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, rozděluje pravomoci v obecním úřadě nebo například připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva.

V Dobříši je Rada města ustanovená jako sedmičlenná, kdy je její současné personální složení následující:

  1. Stanislav Vacek (STAN) – starosta
  2. Petra Neubergerová (TOP09) – místostarostka
  3. Stanislav Holobrada (ČSSD) – místostarosta
  4. Tomáš Hadžega (ČSSD)
  5. Radek Vystyd (TOP09)
  6. Markéta Čermáková (ANO)
  7. ???

Sedmým členem Rady města byl Marek Vávra, který však podal ke dni 31. srpna rezignaci. Pozice radního je od té doby neobsazená. „Rada do zvolení sedmého člena pracuje v šestičlenném složení. Podle zákona o obcích by problém nastal teprve tehdy, klesl-li by počet členů rady města pod 5. Obě komise, ve kterých pracoval Ing. Marek Vávra, fungují nadále standardním způsobem, tj. agendu předsedy Komise pro školství a spolkovou činnost vykonává dočasně místopředseda, agendu místopředsedy Komise pro oblast ekologie vykonává dočasně předseda,“ uvedl starosta města, Stanislav Vacek. Marek Vávra se nám k tématu nevyjádřil.

Počet členů Rady města nesmí být nižší než 5 a musí být lichý

Podle zákona o obcích je nutno připomenout podmínku, která určuje, že počet členů rady je lichý a činí nejméně 5 a nejvíce 11 členů. Rada města Dobříše má nyní členů pouze 6. Jedním z negativních vedlejších důsledků sudého počtu radních může být nerozhodný stav při hlasování.

I na to, zda se této situace neobává, jsme se ptali starosty města. „Neobávám. Poznámka: Doporučuji Vám seznámení s obsahem § 101, odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Z textu pochopíte, že „parita“ a „blokace rozhodování“ nikdy nemůže nastat,“ uvedl Stanislav Vacek.

Paragraf, který cituje pan starosta, uvádí, že Rada obce je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů; k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.

Jaroslav Musil byl na post radního navržen už dvakrát. V obou případech neúspěšně

Zastupitelé Dobříše hlasovali o novém členovi rady již dvakrát, nutno říci, že neúspěšně. V rámci dohody partnerských politických subjektů je předpokladem, že na post radního bude zvolen straník Marka Vávry, tedy člen partijního bloku STAN. V září navrhl na pozici nového radního starosta města Jaroslava Musila (STAN), podruhé – tentýž měsíc – stejného kandidáta pak Markéta Čermáková (ANO).

„Kandidát byl na 22. i 23. jednání zastupitelstva navržen, ale nebyl potřebným počtem hlasů zvolen, mj. také proto, že sám pro sebe nehlasoval,“ konstatoval Stanislav Vacek. Na zasedání zastupitelstva, které se konalo 12. září, hlasovalo pro zvolení Jaroslava Musila 10 zastupitelů z 18 přítomných. Na následujícím zasedání, které proběhlo dne 20. září, pro jeho zvolení hlasovalo 8 zastupitelů ze 14 přítomných. K tomu, aby byl jakýkoli kandidát zvolen na post radního, je nezbytná nadpoloviční většina hlasů všech zastupitelů, tedy nikoli jen většina přítomných.

Během jednoho z předchozích hlasování byli dle původního zápisu ze zasedání zastupitelstva proti zvolení Jaroslava Musila na pozici radního města přítomní zástupci z ODS jako například Jaroslav Melša, Martin Musil či Jitka Urbanová nebo také nezávislý Filip Kahoun, hlasování se vyjma Jaroslava Musila zdržel například Jiří Kastner (ČSSD) nebo Stanislav Holobrada (ČSSD).

Zvolí se nový člen na listopadovém zastupitelstvu?

V pořadí 24. zasedání Zastupitelstva města Dobříše se uskuteční již 22. listopadu od 17.00 hodin. Volba nového člena Rady města je třetím bodem v programu. Starosty města jsme se ptali i na to, zda bude Jaroslav Musil navržen na post radního i potřetí nebo zda bude navržen nový kandidát. „Nevím,“ odpověděl Stanislav Vacek. Na odpověď si tak budeme muset počkat.

Facebook Comments