Před vánočními prázdninami studenti dobříšského gymnázia věděli, že je to nejspíše naposledy, co jejich oblíbenou paní Evu za pultem zdejšího bufetu vidí. I občerstvení „U paní Evy“ v prostorách dobříšského gymnázia mělo totiž k 1. lednu 2017 definitivně zet prázdnotou.

Paní Eva, provozovatelka bufetu, je jednou z těch, kteří jsou takřka nuceni svou podnikatelskou činnost ukončit. Takzvaná Pamlsková vyhláška jim totiž předkládá požadavky na potraviny, které mohou a nemohou prodávat. Podle mnohých provozovatelů bufetů jsou to normy naprosto přehnané a nesmyslné.

Vyhláška, ze které byly nakonec vyjmuty střední školy, byla zavedena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a apeluje na zavedení zdravé výživy do škol. Udává maximální množství solí, cukrů i tuků, které mohou být dětem po dobu povinné školní docházky ve svačinkách ve školních občerstveních podávány.

Víceletá gymnázia – právě jako to dobříšské – z vyhlášky ale vyjmuta nejsou, jelikož je navštěvují i děti s nedokončeným základním vzděláním. Řešením je v jejich případě buďto úplné omezení sortimentu, nebo vymezení prostor pouze těm žákům, kteří již navštěvují vyšší ročníky. Mnoho dobříšských gymnazistů se proto před vánočními prázdninami s paní Evou loučilo.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová spolu s ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem k 20. prosinci 2016 rozhodli o zavedení takzvaného přechodného období. To by mělo trvat zhruba tři měsíce, během nichž nebudou prodejcům účtovány za nedodržování vyhlášky žádné sankce, naopak by jim prý v případě jakýchkoli problému měla být poskytnuta metodická pomoc.

Pohled paní Evy

Dovede si paní Eva představit, co by mohla ve svém občerstvení po zavedení vyhlášky prodávat?

„To, co se na trhu vyskytuje a je vhodné, je tvaroh, chléb – suchý, nebo namazaný tvarohem, dále ovoce, zelenina a čistá voda. Do vyhlášky se nevejde ani dětská šunka.“ Ta totiž podle vyhlášky obsahuje příliš soli.

„Dále jsem zjistila, že do vyhlášky se například nevejde klasický 30% Eidam kvůli obsahu soli. Jedná se o normální, tedy obyčejný Eidam, co si každý dá běžně na housku. Nehledě na to, že se často doma používá i tučnější sýr.“ Paní Eva objevila i jiný Eidam, který se do vyhlášky vejde. Ten ale není české výroby, je polský.

„Nejsem schopna prakticky sehnat výrobky, které by normy splňovaly. Alespoň ne na trhu, který je. Takové potraviny takřka neexistují.“

Po celých dvanácti letech by paní Eva byla nucena svůj bufet zavřít. Doufá, že „tabulky ještě předělají“, nebo pokud vyhlášku úplně nezruší, říká, že by to „mohlo být ponecháno na volbě ředitele a sdružení rodičů, kteří by si sami rozhodli, co ano a co ne.“

Studenti gymnázia nechtějí o bufet paní Evy přijít, a připojují tak svůj podpis na petici proti Pamlskové vyhlášce. Pokud byste i vy rádi aktivně vyjádřili svůj nesouhlas, můžete podepsat petici proti vyhlášce zde.

Facebook Comments