Fenomén Rákosníčkova hřiště v uplynulých týdnech pohltil Dobříš. Městu se nakonec podařilo v soutěži německého potravinového řetězce uspět, a tak by nové hřiště mělo vyrůst vedle městské sportovní haly. Se stavbou by se mělo začít na začátku června a v neděli 18. června by pak mělo být hřiště slavnostně otevřeno. Markéta Čermáková (ANO) patří k hlavním tvářím těch, kteří aktivně podporovali hlasování. Zajímalo nás, jak je to s podmínkami výstavby hřiště, proč byla zvolená zrovna tato lokalita pro jeho výstavbu a další věci. A tak jsme se zeptali…

Rákosníčkovo hřiště v Dobříši I zdroj: Pexels + Redakce + Rákosníčkovo hřiště + logo město Dobříš

Hovoří se o tom, že by nové hřiště mělo stát u sportovní haly / v ulici v Lipkách. Jedná se o onu travnatou plochu mezi sportovní halou a zimním stadionem? A je tato plocha ve vlastnictví města? Proč byla zvolená zrovna tato lokalita?

Ano, nové hřiště bude postaveno na pozemku vedle sportovní haly v Lipkách, na travnaté ploše s částečným přesahem do stávající komunikace, která bude pro tyto účely zrušena. Je to v podstatě jediná možnost. Město obdrželo od společnosti Lidl poměrně striktní podmínky, co se týče pozemku, na kterém má být hřiště vystavěno. Pozemek musí být ve vlastnictví města. Na pozemku nesmí být žádné inženýrské sítě, město musí mít před výstavbou vyřízený územní souhlas na výstavbu hřiště, a pro ten je nezbytné, aby pozemek byl v souladu s územním plánem.

Co všechno musí předejít tomu, aby tam hřiště mohlo vyrůst?

Po vyřízení nezbytné administrativy a podpisu smlouvy s Lidlem bude provedena příprava pozemku pro výstavbu hřiště a následně bude smluvním dodavatelem Lidlu hřiště vystaveno.

Hovořilo se o tom, že hřiště bude muset být umístěné u společnosti Lidl. Co je na tom pravdy?

Je pravdou, že mezi podmínkami Lidlu je i doporučená vzdálenost od prodejny Lidl do 500m. U Lidlu ale nemá město ve svém vlastnictví žádné pozemky, což je základní podmínka Lidlu, bez které nemůže být hřiště postaveno.

… města, která hřiště vyhrála v minulosti, musela se společností Lidl místo jeho umístění probírat, s tím, že Lidl měl poslední slovo, bude tomu tak i v případě Dobříše? Je místo u sportovní haly již schválené i ze strany organizátora soutěže?

Jednání probíhají, uvažované umístění hřiště již bylo organizátorům soutěže předběžně nastíněno, s koordinátory Lidlu město ve věci průběžně komunikuje, takže pokud dodržíme dané podmínky, souhlas Lidlu by pak měl být formalitou.

V čem podle Vás Dobříš v letošním roce dokázala uspět? I v loňském kole byla soutěž mezi veřejností velice populární…

Letos jsme měli oproti loňsku jednu obrovskou výhodu. Ač jsme začali „lenivě“ a pozvolna, nikdy jsme neklesli na třetí místo či níže, takže nálada mezi občany byla stále optimistická a bylo možno se stále vybičovávat k lepším a lepším výkonům a zapojovat další a další hlasující. Poslední 4 dny byl pak denní přírůstek hlasování přes 1000 hlasů na den.

Zapojilo se vedení města Dobříše aktivně do hlasování? Jak přesně?

Město Dobříš hned v prvních únorových dnech oslovilo své příspěvkové organizace – mateřské a základní školy, spřízněné firmy a okolní obce. Město poskytlo vytištěné letáky, které pak maminky rozdávaly před Lidlem, dojednalo bezplatný výlep plakátů Městským kulturním střediskem a firmou BIOS, s.r.o. na jejich reklamních plochách, zajistilo krátkou zmínku o probíhající soutěži v Rádiu Blaník a každodenní hlášení městského rozhlasu. Občanům s těžkostmi při hlasování ochotně pomáhaly pracovnice městského Informačního střediska a sekretariátu města.

Hovořilo se o tom, že v případě neúspěchu, bude ze strany vedení města vyvinuta snaha postavit hřiště na vlastní náklady, je tomu tak? Využijí se finance na opravu nebo rozšíření nějakého jiného dětského hřiště?

V loňském roce město přistoupilo k částečné kompenzaci neúspěchu – vybudováním některé z variant herního prvku na některém ze stávajících hřišť. Důvodem bylo skutečně masivní hlasování lidí pro Dobříš a přes veškerou snahu následná těsná prohra. Cenou útěchy proto mělo být vylepšení hřišť z rozpočtu města, jako poděkování občanům za jejich snahu. V letošním roce se do hlasování lidé zapojovali a nadšení získávali sice velmi pozvolna, ale celou dobu se Dobříš držela na výherním druhém místě, takže o případné kompenzaci uvažováno nebylo. Rozpočtové prostředky, které má město vyčleněny na opravu dětských hřišť a jejich rozšíření a vylepšení, budou samozřejmě tímto způsobem využity.

Kdo vyvíjí první iniciativu k přihlášení do soutěže, je to v kompetenci vedení města? Co pro to musí udělat?

Nikoli, Lidl automaticky oslovuje všechna města v daných kategoriích, pokud již v minulosti Rákosníčkovo hřiště nezískala nebo vedení města nepožádalo o vyřazení ze soutěže.

Facebook Comments