Určitě jste už slyšeli teorii, která mluví o tom, že když dáte tupou žiletku do pyramidy, druhý den ráno ji najdete ostrou. O tomto tvrzení se už léta vedou ostré spory, zda opravdu funguje, či je to smyšlené. A věřte nebo nevěřte, je to pravda. Dokonce to potvrzuje jeden český patent!

Ilustrační foto I foto: Alexandra Kollárová

V roce 1949 podal k Patentovému úřadu k registraci svůj vědecký objev inženýr Drbal. Sice trvalo deset dlouhých let, než byl patent uznán, ale díky všem  vědeckým a byrokratickým prověřením je ostření břitvy nezvratně potvrzeno. V galerii si můžete prohlédnout první stranu schváleného patentu.

Jak to vlastně funguje?

Při schvalovacích řízeních Drbal bez jakýchkoli pochybností prokázal existenci koncentrovaného záření v dutině pyramidy. Hlavním oponentem v patentovém úřadu mu byl přední odborník na metalurgii a ten musel i přes svou počáteční nevíru všechny Drbalovy závěry potvrdit.

Vědec provedl stovky pokusů s nejrůznějšími tvary pyramid, prokázal také mumifikační a antiseptické účinky tvarových zářičů. Vše měl nezpochybnitelně doloženo. Nejúčinnější se jevily varianty, kde se délka základny vypočítala jako výška pyramidy dělená polovinou Ludolfova čísla natočené stěnami ve směru sever – jih. Ostření žiletky tak probíhá v závislosti na dehydrataci mikrodutin a následném zvýšení pevnosti materiálu.

Pyramida vysoká 8 centimetrů dokázala dokonale naostřit ocel během dvaceti čtyř hodin. Také nesmí být umístěna poblíž kovu či stěn. To vše z důvodu, aby slabé  zemské geomagnetické záření a energie sluneční pronikly do nitra pyramidy.

Prostě zlaté české ručičky!

První strana patentního spisu I foto: archiv silesia.wz.cz
Facebook Comments