Čápům černým se zdárně daří osidlovat střední a západní Evropu a jejich počty v České republice v posledních desetiletích stoupaly. Díky pozorování vědců i nadšenců je jejich výskyt a migrace dobře zmapována a odkrývají se nečekané zajímavosti. Hnízdo u Dobříše v oboře Aglaia na vysokém buku patří mezi „rekordmany“. Bylo obsazeno nepřetržitě od roku 1987 až do roku 2007 a každý rok zde byla vyvedena mláďata.

Čáp černý I foto: Public Domain Pictures

Na otázky o čápech černých nám odpověděl František Pojer, vedoucí Správy CHKO Český kras z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který má sledování čápů černých jako koníček. Sám říká, že jde o tajemné ptáky, u kterých zbývá mnoho otázek k zodpovězení.

V oboře Aglaia kromě hnízdění čápů černých došlo i k pozorování bouřlivé události, co se přihodilo?

Na hnízdě v oboře v roce 1998 objevil čáp označený vysílačem v rámci tehdejšího projektu Českého rozhlasu Africká odysea. Rok předtím (1997) hnízdil na sousedním hnízdě mimo oboru a byla označena i jeho partnerka, která však zahynula již na podzim v Maroku při cestě do afrického zimoviště.

Na jaře se tedy čáp vrátil sám a našel si jiné hnízdo (to v oboře) i novou partnerku. Do hnízda bylo již sneseno nejméně jedno vejce, když došlo pravděpodobně k návratu původního čápa, který zde hnízdil v předchozím roce. Zřejmě došlo k souboji a násilnému převzetí hnízda původním čápem, možná i s partnerkou a vejce z hnízda bylo vyhozeno. Nově vzniklý pár (pokud nebyl vypuzen čapí pár celý a došlo jen k výměně samce) posléze snesl nová vejce a úspěšně vyvedl mláďata.

Toto zjištění bylo možné díky jednoznačné identifikaci čápa s vysílačem a kroužky, který ovšem již ten rok nehnízdil, toulal se ještě asi měsíc po okolí a potom zcela zmizel a už jsme se s ním nikdy nesetkali.

Je takováto situace u čápů častá?

Není to příliš časté, ale máme zaznamenáno několik podobných případů. V jiných obdobných případech takovou identifikaci nemáme, ale průběh bylo obdobný, čápi seděli na vejcích, pak byla vejce nalezena rozbitá a vyhozená pod hnízdem, ale později na hnízdě stejně byla mláďata (o něco později než obvykle).

Je v oboře stále ještě obsazené hnízdo s čápy?

V posledních letech čápi přestali v oboře hnízdit, vytlačili je krkavci. Hnízdí v okolí a hnízda střídají.

Kolik čápů hnízdí v okolí Dobříše a na Brdech?

V širším okolí Dobříše hnízdí podle mých znalostí 2 až 3 páry. Celkem v Brdské vrchovině asi 8 až 10 párů.

Facebook Comments