Slečna Marie občas vypomáhá mamince s obsluhou ve struskových lázních. Zakoukal se do ní mladý pán velkostatkář, který je v lázních na rekonvalescenci, slovo dalo slovo a dále se scházejí na plovárnách v okolí, aby unikli bdělému oku přísné paní matky. Naštěstí mají na dostaveníčka míst dostatek.

Tehdy u Papeže I foto: archiv města Dobříše + rflktr

Bohudíky nejen pro šťastný pár se vedení železářských hutí ze Staré Huti postaralo o zřízení struskových lázní. Jako populární léčebné zařízení byly založeny na Colloredo-Mannsfeldském panství v první polovině 19. století. Lázně to byly velmi oblíbené a módní, sjížděla se do nich k železitým koupelím i pražská smetánka. Voda v koupelích se ohřívala železitou struskou z hutí a podle pamětníků měla tato léčba výborné výsledky.

Fungování lázních samotných bylo velmi jednoduché. Zdejšími železárnami protékal potok, který propojoval velký Huťský rybník s rybníkem Strž. Na něm nechala správa železáren zřídit dva bazény. Do jednoho vypouštěli z vysoké pece žhavou strusku, která vodu ohřívala a zároveň jí dodávala onu žádanou železitost. Na správnost lékařských postupů dohlížel lékař MUDr. Brož, který zároveň po zvýšení jejich obliby vybudoval roku 1843 na dobříšském náměstí ve velmi reprezentativním domě lázeňský penzion a ordinaci. Zde bydleli pouze hosté, kteří si dopřávali nadstandardní služby, běžní pacienti bydleli ve Staré Huti. Činnost lázní byla ukončena před rokem 1958, přesnější určení bohužel není známo.

Plovárna u Papeže

Z roku 1911 pochází první dochovaný plán na plovárnu, nacházet se měla na ostrůvku, který v té době s břehem u pivovaru spojovala dřevěná lávka. Toto umístění bylo však vhodné pouze pro plavce, protože je zde poměrně hluboko.

Plovárna nakonec vznikla až v dubnu roku 1923, po vzniku Československa, na poloostrůvku pod vrchem Větrníkem. Místo bylo příliš vzdáleno od centra, proto se hned následujícího roku plovárna přestěhovala na protější břeh na obecní pozemky v místě „Na kole“. K místu musela být vybudována nová cesta, přímo na něm dřevěné kabinky a ohraný prostor pro děti a neplavce. Dokonce měl poblíž jeden místní podnikatel penzion a soukromou pláž pouze pro hosty. Plovárna prošla několikrát změnou nájemce a také rekonstrukcí. Časem byly převlékací kabinky zděné, zmizel plot bránící vstupu psů a koní a musela být pořízena loď pro záchranu tonoucích. Plovárna prosperovala do roku 1942, potom zase až od konce války do roku 1950, kdy bylo podobné podnikání zakázáno a koupání nebylo již nijak upravováno.

V roce 1970 se rozhodovalo, zda se postaví krytý bazén, nebo zrekonstruuje stará plovárna. Rozhodnutí dopadlo v její prospěch. Byl dovezen písek na pískovou pláž, postavena skluzavka a další vybavení. Také byla postavena Papežanka, ve které se nacházely sprchy, záchody a restaurace. Na Papeži tehdy fungovala u půjčovna loděk.

V roce 1998 byl rybník navrácen Colloredo-Mannsfeldům a je využíván k rybolovu. Vinou nižších přítoků vody nemá většinu let voda kvalitu vhodnou ke koupání a vzhledem k příchodu stále sušších let není výhled do budoucnosti příliš příznivý.

Plovárna na Trnovském potoce

Plovárna byla vystavěna v roce 1937 v parku u Masarykova sanatoria pro nervové nemoci. Vznikla vedle Trnovského potoka, který vtéká do rybníka Papeže. Vykachličkované koupaliště o rozměrech 12 x 25 metrů bylo hluboké od 90 až 100 centimetrů až po 150 centimetrů na hlubší straně. Nechyběly sprchy, kabiny a další příslušenství včetně dětského, tenisového a volejbalového hřiště. Bazén byl využíván do roku 1942, kdy se sanatorium proměnilo na lazaret a léčebnu pro německé vojáky s plicními chorobami.

Po válce byl podle pamětníků bazén dále v provozu do padesátých let. Před jeho obnovou však dostala přednost plovárna u Papeže, byla blíže k centru města. Také se bazén stal zdrojem bakteriologického nebezpečí a byl zaznamenán případ, že se kvůli úniku infekčního odpadu v roce 1954 muselo zakázat koupání v rybníku Papeži.

Na konci šedesátých let bazén posloužil jako zdroj kachliček a byl jich zbaven až na betonový základ, v současnosti se využívá jako nádrž na vodu.

Za informace, které pomohly ke vzniku článku, velice děkujeme panu Kadlecovi.

Současnost

V současné době se obyvatelé Dobříše jezdí koupat převážně do Vltavy, odvážnější využívají rybníka Papeže, který má po vyčištění přece jen průzračnější vodu než dříve.

Uvítali byste do budoucna ve městě vybudování bazénu?

Facebook Comments