Na konci měsíce května byl z rukou města předán společnosti Lidl pozemek, na kterém by za necelé tři týdny už mělo stát Rákosníčkovo hřiště. Zeptali jsme se Markéty Čermákové, hlavní představitelky vedení města, která se projektem od počátku aktivně zabývá, na program, který je na slavnostním otevření plánován, ale například i na to, proč město uzavřelo se společností Lidl smlouvu na necelé 2 000 000 korun.

Rákosníčkovo hřiště už brzy v Dobříši I foto: Pixabay

Se stavbou se dle dřívějšího avíza mělo začít začátkem června, je to stále aktuální?

Ano, dne 31. 5. 2017 byl předán pozemek společnosti Lidl k výstavbě, která pak začne od pondělí 5. června.

Na 18. června bylo pak plánované slavnostní otevření. Je reálné, že to společnost zvládne za tak krátkou dobu vybudovat a otevření se stihne?

Dle zkušeností a praxe společnosti Lidl (v letech 2012 až 2016 postavili již celkem 69 Rákosníčkových hřišť v hodnotě 103, 5 milionů korun) věřím, že svůj stanovený harmonogram i tentokrát dodrží.

Na co všechno se můžou první návštěvníci – malí i velcí těšit?

Po slavnostním zahájení za účasti zástupců města v 10.00 hodin se mohou zejména děti těšit na Michala z Kouzelné školky a jeho malování na obličej a trička, divadelní představení každou hodinu, spousty her a soutěží a bohaté občerstvení, a to až do 17.00 hodin. Pak návštěvníky čeká vyplnění krátkého slosovatelného dotazníku o ceny věnované městem Dobříší. Slavnostní den uzavře a na program společnosti Lidl v 17.30 hodin naváže hudební program města Dobříše zajištěný ve spolupráci s firmou Dokas Dobříš a k příjemné atmosféře všem zahraje skupina Klikaři.

Co to pro město znamená, že zvítězilo?

Nové herní prvky v hodnotě bezmála 2 miliony korun, které by si město Dobříš zcela určitě nemohlo dovolit pořídit. Pro mne osobně ale zejména pocit určité sounáležitosti lidí v Dobříši, že nám všem ještě není všechno jedno. A to je pro mne ta největší výhra.

Kde přesně bude hřiště umístěné?

Hřiště bude umístěno rovnoběžně s bokem Sportovní haly, na místě současné travnaté plochy, s mírným přesahem do nedávné komunikace.

Objevila se smlouva mezi městem Dobříší a společností Lidl, a to na 1 617 955 Kč bez DPH. V detailu smlouvy je však uvedené, že společnost Lidl vše poskytne bezúplatně. Co to znamená?

Město Dobříš uzavřelo dne 25. 4. 2017 se společností Lidl Smlouvu o obstarání díla v ceně 1. 617 955 Kč bez DPH, ze které vyplývá bezúplatná realizace projektu – výstavba Rákosníčkova hřiště na městem vlastněném pozemku.  Město Dobříš za tento projekt tedy nic neplatí, a protože má povinnost strpět reklamní loga společnosti Lidl v areálu nového hřiště, naopak získá za toto umístění loga jednorázovou odměnu 10 tisíc korun.

Facebook Comments