Po realizaci kruhového objezdu v centru Dobříše se ve městě nyní řeší další křižovatka. Tentokrát se jedná o křižovatku na Prachandě, respektive ulic Pražská, Za Pivovarem a Dubinské Kaštánky. Komunikace je v majetku Středočeského kraje, který ji zahrnul do svého plánu o rekonstrukci komunikací II. a III. třídy.

Křižovatka na Prachandě I foto: Google Street View

Renovace a zvýšení bezpečnosti v křižovatce na Prachandě bude dle informací z kraje spočívat v položení nového povrchu v úseku křižovatky a vybudování ostrůvku uprostřed ní. Pokud budou pro projekt získány požadované finance, celá akce by měla proběhnout o letních prázdninách.  Celá renovace by měla trvat asi čtyři týdny.

V čem bude rekonstrukce spočívat?

Proběhnout by měla celoplošná výměna povrchů, a to včetně bezprostředního okolí křižovatky. Uprostřed křižovatky by měl být dle studie zřízen dělící ostrůvek s vodorovným značením. V rámci renovace by mělo dojít i k vyřešení nedostatečného odvodnění křižovatky. Kraj projekt řeší společně s dobříšskou radnicí. Celá obnova křižovatky a jejího nejbližšího okolí má tak respektovat městem Dobříš plánovanou výstavu chodníku, který má bezpečně spojit zastávky autobusů „Knínská“ a „Prachanda“.

Náklady na úpravu křižovatky činí odhadem dva miliony korun. V současnosti má Středočeský kraj zažádáno o přidělení financí z programu BESIP ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Zda budou peníze přiděleny, by mělo být jasno v dubnu 2017.

Proč zde nevznikne kruhový objezd? Ptali jsme se…

Podle Jana Haška z Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje nepřichází umístění kruhového objezdu v úvahu. „Případná  okružní křižovatka na křižovatce II/114 a III/11628  nepřichází v úvahu z důvodu nemožnosti vytvoření potřebného vnějšího poloměru z důvodu prostorové stísněnosti při dodržení normových parametrů,“ reagoval na náš dotaz.

Plán kraje na rekonstrukci silnic II. a III. tříd

Středočeský kraj plánuje zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy na silnicích II. a III. tříd, a to za pomocí financování ze SFDI z programu Bezpečnost. Přípravou celkem šestnácti projektů investičních akcí BESIP, mezi které patří i rekonstrukce dobříšské křižovatky, je pověřena Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje.

„Cílem tohoto záměru kraje, jehož celkové náklady činí 46,1 milionu korun, je odstranit místa s vysokým počtem dopravních nehod, zpřehlednit prostor křižovatek, a tím více chránit účastníky silničního provozu na našich krajských komunikacích,“ informovala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Facebook Comments