Po několika letech opět na dobříšské radnici vlaje „Vlajka pro Tibet“. Vlajka je symbol podpory dodržování lidských práv nejen v Tibetu, ale také symbol odvahy, protože v posledních měsících se podpora Tibetu proti Čínské lidové republice stala lehce kontroverzním tématem. Pro dobříšskou radnici rozhodně palec nahoru!

Tibetská vlajka na dobříšské radnici I foto: Redakce

Letošní desátý březen je již 58. výročí tibetského povstání, při kterém v roce 1959 zemřelo více než 8.000 Tibeťanů a přes další milion lidí zemřelo ve vězení, pracovních táborech a důsledkem rozsáhlého hladomoru. Tibetská vlajka je jedním ze symbolů, který Tibeťané v Tibetu používají při nenásilných protestech. Za její použití jim hrozí i několikaleté vězení. V současnosti tam stále dochází k systematickému porušování základních lidských práv jako je svoboda slova, politického a náboženského vyznání, národní a kulturní identity. Je trestné či alespoň diskriminováno používání vlajky a tibetského jazyka. Sami Tibeťané jsou oproti čínským imigrantům diskriminováni, stali se menšinou ve vlastní zemi. Je jim odpíráno právo na vzdělání a na zdravotní péči. Dochází k častému zatýkání umělců. Dochází k drancování nerostného bohatství země a ničení životního prostředí, k likvidaci posvátných míst. Od roku 2009 jako nejkrajnější formu protestu proti politickému, kulturnímu a náboženskému útlaku ze strany Číny zvolilo sebeupálení 146 Tibeťanů.

Cílem mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ je vyjádření solidarity s Tibeťany, a zároveň se tato akce stala jednou z největších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen v Tibetu. Česká republika se zapojuje pravidelně od roku 1996. Vlajky vyvěšují školy, organizace, úřady i jednotlivý občané ČR. Po celé ČR proběhne v průběhu března řada akcí na podporu Tibetu.

Facebook Comments