Městská knihovna Dobříš zvítězila v celorepublikové soutěži Kamarádka knihovna, a to v kategorii nejlepší dětská knihovna ve městě od 5 do 14 tisíc obyvatel.

Městská knihovna Dobříš I foto: Patrik Demo

Soutěž Kamarádka knihovna organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky pod záštitou Ministerstva kultury a Národní knihovny, a to už od roku 2007. Každoročně se hlásí kolem stovky knihoven, dobříšská knihovna v této soutěži zvítězila poprvé za svou historii.

Mezi klíčová kritéria, na základě kterých se jednotlivé knihovny posuzují, například patří i hodnocení přímo od dětských čtenářů, které knihovně vyplňují speciální vysvědčení. Dále také třeba rozsah týdenní provozní doby knihovny, webové stránky, počet počítačů, které jsou čtenářům k dispozici nebo například i samotný počet malých čtenářů.

Mnohokrát děkujeme všem, kteří nás podporují – bez této podpory by se to nikdy nepodařilo. Jsme rádi, že naše snaha byla oceněna. Do nekonečna a ještě dál ještě jednou díky,“ říkají zástupci knihovny.

Městská knihovna byla založena v roce 1864 jako knihovna Občanské besedy. Samostatné dětské oddělení zde vzniklo až v roce 1955.

Knihovně a lidem, kteří se starají o její chod, blahopřejeme! A i do budoucna přejeme hodně spokojených čtenářů.

Facebook Comments