Na Mírovém náměstí v úseku od Pizzerie Olivo až po světelnou křižovatku bude do prosince omezený provoz. Dochází zde k výměně vodovodního řádu a kanalizace. Jedná se o druhou fázi dlouhodobě plánované obnovy, kterou provádí Vodohospodářská společnost Dobříš (VHS).

Opravy vodovodního řadu začaly u Pizzerie Olivo I foto: The Pnd

Obnova vodovodu a kanalizace je v této části náměstí nezbytná, a to kvůli jejich špatnému stavu. „Stávající vodovod a vedení splaškové kanalizace byly vybudovány v první polovině 20. století a jejich stav už je nevyhovující,“ uvedl Martin Kolařík z VHS Dobříš.

Současné výkopové práce plynule navazují na předchozí obnovu vodovodu a kanalizace v první části Mírového náměstí, která začala v loňském roce. „Práce na obnově budou probíhat do 20. 12. 2017. Následně budou v roce 2018  probíhat práce na rekonstrukci Mírového náměstí, včetně nových povrchů,“ uvedl Martin Kolařík.

Vzhledem k umístění stavby v centru města a komplikovanému uložení sítí ostatních správců musí práce na obnově probíhat s maximální opatrností.

Facebook Comments