Od roku 1992 až do roku 2006 byl počet obyvatel Dobříše takřka neměnný. V roce 2007 však přišel zlom a od té doby se počet lidí žijících v našem městě zvyšuje, a to díky kombinaci přirozeného přírůstku a přílivu nových rezidentů.

Dobříš se blíží magické hranici 10 tisíc obyvatel I foto: rflktr

V roce 1992 měla Dobříš dle Českého statistického úřadu (ČSÚ) 7 883 obyvatel, v roce 2006 pak 7 956, za čtrnáct let se tak počet obyvatel zvýšil pouze o několik desítek. Od roku 2007 do roku 2016 však narostl počet rezidentů Dobříše o 1 050. Dobříš se tak pomalu blíží magické hranici 10 000 obyvatel.

Za všechno „může“ migrace?

Největší podíl na vývoji počtu obyvatel v Dobříši má od roku 2001 migrace. Jen v roce 2007 se v Dobříši usadilo 155 nových obyvatel, v roce 2008 dokonce 229.

Stejně tak značí rok 2007 zlom pro počet nově narozených dětí. Až v letech 2007 až 2016 počet novorozenců výrazně začal převyšovat počet zemřelých.

Obdobný scénář je pro celý region Dobříšska

Dobříš je obcí s rozšířenou působností a její správní obvod zahrnuje dalších 23 okolních obcí (viz mapa ve fotogalerii). I v celé této oblasti je trend stejný a počet obyvatel se především díky migraci od roku 2007 postupně zvyšuje. V roce 2016 evidoval ČSÚ na daném území 22 353 obyvatel, zatímco v roce 2006 žilo v naší oblasti 19 203 obyvatel.

Narůstá počet seniorů a dětí

Zatímco nejsilnější věkovou skupinou zůstávají lidé v produktivním věku, tedy osoby od 15 do 64 let, je jejich počet stále konstantní. Oproti tomu narůstá počet seniorů, respektive osob ve věkové kategorii 65 a více let. Od roku 2007 do roku 2015 se zvýšil počet seniorů v uvedeném věku o 1 152. V závěsu je pak nejmladší kategorie, tedy děti od narození po 14 let. Jejich počet se ve stejném časovém úseku dle ČSÚ zvýšil o 891.

Facebook Comments