Městská knihovna Dobříš v současnosti obývá relativně nově zrekonstruované prostory Sportovní haly. Zde už déle ale nebude, a tak se pro ní hledá vhodný prostor. Variant už bylo několik, všechny ovšem selhaly. Dnes se od 18.00 hodin koná 3. kulatý stůl k otázce spolkového domu na místě bývalého kina. Protože právě zde by mohla nová knihovna vyrůst. Zeptali jsme se hlavních představitelů knihovny, proč nevyšel návrh využití prostor v plánovaném Domově Alzheimer, proč se musí stěhovat ze sportovní haly a na další otázky, které se nabízejí.

Městská knihovna Dobříš I foto: Patrik Demo

Knihovna měla být původně součástí tzv. Domu Alzheimer. Z jakého důvodu z tohoto nápadu sešlo?

Velice pečlivě jsme posoudili plán, který nám nabízel vybudování knihovny jakožto samostatného objektu, stavebně spojeného s Domovem Alzheimer.  Tento plán se nám zdál pěkný, ale bohužel se ukázalo, že do vyčleněného prostoru by se knihovna nevešla: pokud bychom chtěli zachovat služby knihovny alespoň v současném rozsahu, musel by investor – tedy město Dobříš – žádat o několik výjimek z územního plánu. Ani poté by však provoz v tomto objektu nebyl jednoduchý – knihovna by zde musela být rozdělena do čtyř podlaží – a přesto by zde z kapacitních důvodů dále nebylo možné naše služby rozvíjet.

Proč nemůže být dál v městské Sportovní hale? Přeci jenom knihovna nedávno prošla rekonstrukcí… Z jakého důvodu má dojít ke stěhování?

Město Dobříš má již mnoho let v plánu rekonstrukci Sportovní haly a její následné využití pro sportovní a ubytovací účely – pokud víme, prostor dnešní knihovny by měl v budoucnu sloužit jako hotel. Toto je ovšem otázka spíše pro vedení města než pro nás…

Zřizovatelem je město, pokud jeho vedení rozhodlo, že v prostorách sportovní haly už není pro knihovnu „místo“, znamená to, že by vedení města mělo zajistit náhradní a adekvátní prostory. Je to tak…? Trošku to působí, že sama knihovna si musí shánět prostory…

O mnoho měsíců dříve, než nás Ing. Žádník oslovil, vedli s tímto investorem jednání zástupci města. Město Dobříš považovalo tuto možnost stavby knihovny v sepětí s Domovem Alzheimer za dobrou – když jsme však zastupitelstvo města seznámili s naším stanoviskem, společnými silami jsme se poměrně rychle dobrali nového řešení. My sami se pochopitelně snažíme být v této věci aktivní: nebojujeme přeci o nějaké metry pro svůj vlastní obývák, nýbrž o co nejlepší podmínky pro uživatele knihovny – vždyť se jedná o více než pětinu obyvatel města.

Kde by tedy v budoucnu prostory knihovny mohly podle posledních zpráv být?

Když jsme zastupitelstvo města podrobně seznámili s tím, z jakých důvodů projekt knihovny v Domově Alzheimer nepovažujeme za ideální, několik zastupitelů ihned začalo zvažovat, zda by tedy nebylo lepší přesídlit knihovnu do prostor budoucího Spolkového domu (na místě bývalého kina). Byli jme vyzváni k tomu, abychom tuto možnost uvážili. Po seznámení s kapacitními možnostmi této budovy a s tím, co projekt Spolkového domu spolkům nabízí, jsme došli k přesvědčení, že knihovna na tomto místě by nejen mohla své služby zkvalitnit, ale byli bychom schopni i provozovat kino. Spolkům bychom mohli nabídnout k využívání nejen jejich samostatné prostory, ale i několik sálů a učeben knihovny. Je ovšem zcela jasné, že by se projekt Spolkového domu musel radikálně změnit.
Zastupitelstvo města Dobříše k naší velké radosti jednohlasně rozhodlo, že projekt zadá k takovémuto přepracování a k tomuto tématu proběhne v pondělí 5. 6. od 18.00 hodin v KD Dobříš kulatý stůl. Zde se budou moci zástupci spolků i další občané vyjádřit k tomu, jakým způsobem konkrétně budoucí objekt chtějí využívat.

Mohly by pro knihovnu přinést nové prostory nějaké novinky?

Jak bude nová knihovna vypadat, to je zatím „ve hvězdách“. Nám se velice líbí představa moderního komunitního centra, které by propojovalo nabídku knihovny s nabídkou RC Dobříšek, MASK Brdy – Vltava a nabízelo prostor pro mnoho dalších spolků. Doufáme, že se nám zde podaří naše služby dále rozvíjet: kromě provozování kina je nezanedbatelná možnost lepšího rozvržení prostoru (tím lepší komfort pro klienty), rozšíření výpůjční doby i větší nabídka besed pro školy.

Facebook Comments