Ze sportovní haly by se mělo stát víceúčelové sportovní centrum. To by mělo mít dle studie centrální recepci a zvýšenou kapacitu sportovišť. Plán rekonstrukce objektu je v současné době rozdělen do pěti etap. Dle studie se počítá s investicí 40 518 000 Kč. Odkud se finance vezmou zatím není jasné. Jak informoval starosta města na veřejném zasedání zastupitelstva, ve hře jsou dotační tituly, úvěr i to, že vedení města vyčlení finance na rekonstrukci z rozpočtu. Od toho se poté bude také odvozovat, kolik naplánovaných etap se skutečně zrealizuje.

Sportovní hala v Dobříši I foto: rflktr

Objekt sportovní haly pochází z 80. let minulého století. Své prostory zde má Městská knihovna Dobříš, restaurace Modrá kočka, další část pak patří sportovní hale s hledištěm a zázemím pro sportovce, posilovnou, saunou a obytnou jednotkou. „Jednotlivé funkční části byly v minulosti upravovány dle nově umísťovaných funkcí (restaurace, knihovna, posilovna), čímž došlo ke křížení jednotlivých provozů a nevyhovujícímu řešení pro komplexní fungování objektu. Zároveň jsou některé části objektu na hranici životnosti (povrch hrací plochy, obvodové konstrukce a výplně otvorů) a je třeba provést jejich rekonstrukci. Dalším faktorem je snaha o navýšení potřebných kapacit sportovišť pro školní výuku tělesné výchovy, které jsou v současné době v Dobříši nedostačující,“ uvádí Ing.arch. Jan Zbíral ve své studii.

První etapa: teleskopická tribuna a zvětšení hrací plochy

„V rámci I. etapy jsou navrženy úpravy hlavní hrací plochy. Ty by měly spočívat ve vybourání stávajícího hlediště a jeho nahrazení teleskopickou tribunou a tím zvětšení hrací plochy umožňující pořádání mistrovských utkání a rozdělení při výuce dělícími oponami na tři hrací plochy a nový vinylový povrch hrací plochy. Dále je navržena přístavba vstupní haly a úprava její dispozice vytvářející adekvátní přehledný prostor pro vstup většího počtu návštěvníků. Navržena je také úprava přístupu diváků k hledišti mimo prostor restaurace,“ uvádí ve své studii Zbíral.

Prohlídka pro zájemce už dnes

První etapa by měla stát 7 256 000 Kč. V současné době je vypsána veřejná zakázka týkající se stavebních úprav hlediště a sportovního povrchu. Již dnes by dle informací na webových stránkách města mělo dojít k prohlídce místa plnění. Zájemci se tak mají v 9.30 hodin shromáždit před budovou sportovní haly. Realizace stavebních prací by měla začít 1. července.

Druhá etapa: zateplení objektu

V II. etapě je navrženo kompletní zateplení obvodového pláště objektu a výměna výplní otvorů.

Třetí etapa: šatny

V rámci III. etapy je navržena úprava dispozice šaten odpovídající novému uspořádání ploch a odstranění křížení provozů s vytvořením zázemí pro venkovní sportoviště navazující na sportovní halu.

Čtvrtá etapa: gymnastický sál

Ve IV. etapě je navržena přístavba objektu gymnastického sálu.

Pátá etapa: z prostor knihovny *** hotel

V rámci V. etapy je navržena úprava druhého nadzemního podlaží prostoru Městské knihovny na hotel*** s kapacitou 36 osob pro sportovce využívající víceúčelové sportovní centrum.

Další informace týkající se stěhování knihovny a rekonstrukce sportovní haly pro vás zjišťujeme.

Facebook Comments