Městská policie Dobříš má plné ruce práce. Za uplynulý měsíc museli strážníci řešit 129 přestupků, na pokutách se vybralo téměř 28 tisíc korun. Jste zvědaví, s čím vším se tento měsíc setkali? Přinášíme červencový výběr od str. Aleny Kovaříkové, zástupce velitele městské policie.

Přehled činnosti Městské policie Dobříš I foto: archiv MP Dobříš + rflktr

Zabouchnuté dítě v autě (1. července 2017)

Stalo se u Kiku na Prachandě, kdy matka nechala klíče od vozu v autě a zabouchla si. Auto už nešlo otevřít. Uvnitř vozu měla půlroční dítě. Přivolaní hasiči auto otevřeli, vše dopadlo dobře.

Proběhla stížnost na rušení nočního klidu a stání na zelené ploše v ulici Mánesova (1. července 2017)

Po 22. hodině by měl být klid a stání na zeleni je přestupek proti veřejnému pořádku. MP nebude tolerovat tato porušení. Věc byla vyřešena na místě.

Vandalismus

Neustává.  Stalo se: kontejnery u 2. ZŠ někdo převrátil a vysypal, kontejner na oděvy u „Bedřicha“ – byly vypáčené dveře, „urvaný“ provozní řád placeného stání na Alejce, lavička na Mírovém náměstí, někdo „vzal“ i 2 šrouby, poškozený Skatepark v Lipkách: zadní vrátka vypáčená, poškozené pletivo ve vrátkách, poškozené pletivo bylo hozené a sešlapané na zemi.

Zjištěn vrak vozu (3. července 2017)

Na vyhrazeném místě za kulturním domem. Majitel byl kontaktován a vůz odstranil. Další odstavené vozidlo bylo nalezeno v ulici Hostomická na parkovišti u sanatoria. Byla vylepena výzva k odstranění. Vozidla bez TK, emisí a povinného ručení se nesmí na komunikaci ani provozovat, ale ani odstavovat. Vozidlo je již také odstraněno.

Odložená suť (3. července 2017)

U domu č.p. 1355 v Rukavičkářské ulici byla zjištěna odložená suť před okny domu na zelené ploše. Oznámení proběhlo ze stížnosti. Strážníci zjistili, že v domě probíhají stavební úpravy a odložená suť. Ostatní nepořádek si po sobě majitelé bytové jednotky uklidili.

Slovní napadnutí (3. července 2017)

V ulici Pražská. V nejmenované místní restauraci došlo ke slovnímu napadnutí personálu jedním z hostů, po incidentu host navíc převrhl i květináč, poté z restaurace odešel. Při příjezdu strážníků na místo se nepodařilo muže již nalézt. Na místě byla přítomna i hlídka P ČR., kdy poté po domluvě s majitelem restaurace, nechtěl nic oznamovat.

Dopravní nehoda (8. července 2017)

Na čerpací stanici Shell. Nehoda tří vozidel. Bez zranění. Strážníci na místě řídili dopravu a v součinnosti s P ČR pomáhali ztotožnit všechny přítomné a provedli dechové zkoušky na alkohol. Na 2 hodiny byla odkloněna doprava z příjezdu od dálnice.

Mrtvý divočák (9. července 2017)

U Chotobuše ležel na silnici. Zřejmě po dopravní nehodě. Strážníci zajistili odvoz, spojili se s místním revírníkem. Další mrtvý divočák ležel u staré cesty na Budínek, za dálničním mostem, byl taktéž vyrozuměn příslušný lesník…

Znovu se opakující útoky agresivního kocoura (14. července 2017)

Oznámil občan z části města na Ligruse, u č.p. 1326. Kocour strakáč, cca 10 kg. Údajně napadá lidi a děti v této ulici. Při setmění a při svítání. Majitele zatím nezjistil. Žádá MP o časté kontroly. Bohužel ani tentokrát se nám nepodařilo kocoura spatřit, natož chytit.

Onanysta na veřejných WC (15. července 2017)

Muž masturboval na dámských veřejných WC. Byl zadržen. Věc řeší PČR.

Stížnost z restaurace na náměstí (3. července 2017)

Host neměl na zaplacení. Zjištěn muž z Drevníků r. naroz. 1961. Jedná se o občanskoprávní spor. Data byla majiteli restaurace poskytnuta.

Stížnost na používání hlučných strojů (16. července 2017)

jednalo se o ulici Zborovská. Sekačky a motorové pily a podobně mohou používat občané v neděli do 11 hodin, a to dle nařízení v obecně závazné vyhlášce Města Dobříše č. 3/2016.

Hádka (19. července 2017)

Na zastávce autobusů. Na Mírovém náměstí došlo k velmi hlasité hádce mezi mužem a ženou (rok narození 1980 a 1978). Strážníci věc vyřešili na místě. Oběma bylo sděleno, aby se zdrželi vulgarit a hlasitých projevů na veřejnosti.

Potyčka dvou mužů (19. července 2017)

V restauraci na Mírovém náměstí. Muž r. naroz. 1980 z Příbrami se „povadil“ s mužem polské národnosti. O nic vážného se však nejednalo. Situace byla po chvíli zklidněna.

Anonymní oznámení (20. července 2017)

Místní žena viděla masturbujícího muže u rybníka Bzdinka. „Toto“ prováděl v sedě na přilehlé lavičce. Popis: modré triko, černé vlasy, věk cca 30 let a sportovní postava. Bohužel se nám nepodařilo popsaného muže na místě ani v blízkém okolí dopadnout. Evidujeme i tuto výtržnost v Anglickém parku, u mostíku. Popis totožný. I přes časté kontroly a pochůzky jak strážníků, tak policistů, se nadále nedaří muže určeného popisu dopadnout. Kontroly však trvají. Žádáme ženy, aby případně tuto „zkušenost“ s výtržníkem oznámily ihned a ne až druhý den, jak tomu tak většinou bývá.

Rušení nočního klidu (20. července 2017)

Stalo se u rybníka Papeže ve 23.30 hodin. Hlasitá hudba. Poté ve 23.45 hodin stížnost na ruch u restaurace na náměstí. V prvém případě se jednalo o svatbu, kdy hudební produkci ihned ukončili a ve druhém případě vadilo stěžujícímu občanovi mluvení 4 osob u restaurace. Osoby byly upozorněny, aby se zdržely hlasitých projevů.

Usnul v cukrárně (21. července 2017)

Z Coopu žádaly prodavačky strážníky o pomoc. Uvnitř prodejny usnul muž. Prodavačky neměly odvahu pána oslovit, měly obavy z možného napadení, nebo nepředvídatelné reakce. Muže strážníci probudili a z prodejny sám odešel.

V Lipkách se řešila rvačka (21. července 2017)

Došlo zde ke zranění osob. Věc je v šetření. Na místě zasahovali jak strážníci, tak policisté.

Rušení nočního klidu (21. července 2017)

Zaznamenávají v letním období strážníci častěji. Jedná se o hluk z restaurací, ze zahrádek, ale lidem vadí i běžné povídání si mezi sebou, při ohni na zahradě, opilecké přebíhání z restaurací do restaurací, a např. i noční „ troubení“ z vozidel, stalo se na Větrníku mezi bytovými jednotkami. Ano. Přibývají stížnosti – lidé se nemohou vyspat, někdo žije v noci, a to dosti hlasitě, přitom nebere ohled na ostatní, kteří ráno vstávají neodpočatí do práce. Nikdo však nebude snášet co je zákonem zakázáno. Noční klid začíná ve 22 hod. a končí v 6. hod ráno. Obecně závazná vyhláška města Dobříše č. 3/2016 NOČNÍ KLID JE STANOVEN NA DOBU OD 22 HOD. DO 6 HOD. V TOMTO ČASE JE POVINNOSTÍ KAŽDÉHO ZACHOVAT KLID A OMEZIT HLUČNÉ PROJEVY. Strážník může za prokázaná porušení nočního klidu udělit příkaz na místě /dříve blokovou pokutu/, nově až do výše 10.000 Kč. Rušení nočního klidu, která probíhají po celém městě nelze vždy zcela podchytit. Jedná se hlavně o přesunutí občanů z restaurací do svého bydliště. Tato rušení jsou ovšem krátká a mnohdy nemáme již co řešit, když se na místo dostavíme. Závěrem: občané buďme k sobě ohleduplní a nerušme po 22. hodině ty, kteří už spí a ráno musí vstávat do práce.

Bahno na vozovce (25. července 2017)

Oznámeno občanem. V ulici Úvozová: po dešti stekla voda z polí i s bahnem na vozovku, ta byla těžko průjezdná. Závada byla nahlášena na příslušná místa.

Zaparkoval s „náklaďákem“ na chodník uprostřed náměstí (25. července 2017)

Strážníci řešili přestupce, který s nákladním vozem zaparkoval přímo na náměstí na chodník. Přestupce, však odmítal zaplatit na místě, pokutu příkazem. Ve výše popsaném jednání je spatřováno podezření ze spáchání přestupkového jednání dle §125c odst. 1 písm. k  zákona 361/2000Sb., o silničním provozu, a to v  porušení ustanovení zák.361/2000 Sb., o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, kde se v  § 53/odst.2 zákona 361/2000 Sb, odst. (2) Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak. Stání vozidel na chodníku je povoleno jen v případě, že je zde umístěna dopravní značka umožňující stání vozidla na chodníku s dodatkovou tabulkou vyznačující způsob takového stání /podélné, šikmé kolmé/. V místech stání výše popsaného vozidla není a nebyla umístěna žádná dopravní značka umožňující na chodníku s vozem stát. VOZIDLO PŘEKÁŽELO CHODCŮM, MAMINKAM S KOČÁRKEM ATD. Z důvodů, že věc nebylo možno projednat na místě příkazem, byla věc postoupena do správního řízení.

Facebook Comments