Muzeum Dobříš si pro své návštěvníky připravilo novou výstavu. Už od poloviny září se tak můžete vypravit po židovských odkazech v Čechách a na Moravě.

Muzeum Dobříš láká na novou výstavu I foto: archiv Muzeum Dobříš

Výstava vychází ze sbírek a stálých expozic Židovského muzea, seznamuje s židovskými tradicemi, náboženstvím a historií na území Čech a Moravy.

První část výstavy chronologicky popisuje jednotlivá historická období od středověku až po holocaust. Druhá část výstavy poskytuje hlubší pohled na vybraná témata židovského života a historie, popisuje samosprávu židovských obcí, hospodářskou činnost, židovská sídliště, tradiční kulturu a školství, ale také antisemitismus a diskriminaci Židů v českých zemích.

Kromě výstavy muzeum nabídne i přednášky

V rámci výstavy proběhne i několik přednášek s Mgr. Jindřiškou Rosenbaumovou, autorkou publikace Židé v Dobříši. Přednášky se uskuteční v neděli 24. 9. a 15. 10. Mimo jiné se návštěvníci mohou dozvědět zajímavosti o náboženské obci v Dobříši, mohou vyslechnout příběh Šalamouna Abelese – zakladatele rukavičkářského řemesla, také povídání o významných rabínech, o dobříšské synagoze či neobyčejný příběh Petra Herrmanna.

Výstava potrvá od 13. září do 31. října 2017 a návštěvníci jej mohou shlédnout za cenu běžného vstupného. Přednášky pro skupiny mimo vypsané termíny jsou možné pouze po předchozí domluvě.

Facebook Comments