Zdravotní klauni v rámci svého turné zavítali na konci dubna i do Oblastní nemocnice v Příbrami. Na oddělení následné péče krátce dorazila skupinka celkem osmi klaunů, která se poté rozdělila na dvojice, které již vyrazily rozdávat radost a smích na jednotlivé pokoje. Klauni do Příbrami letos zavítali již potřetí, tentokrát v rámci Turné plného smíchu, které je realizováno i díky podpoře adventní sbírky České televize.

Návštěva dlouhodobě hospitalizovaných pacientů má oproti pacientům dětského věku svá specifika. Klauni se snaží být pomalejší, srozumitelnější a podle svých slov do scének přidávají často i různé životní příběhy.

„Snažíme se být vybaveni hudebními nástroji, snažíme se mít repertoár písniček, který bude oslovovat starší generaci. Jsme na sebe hodní a milí, ale zároveň se snažíme, aby to byla pořád klauniáda. Je to vlastně taková učesaná návštěva s hudebními a tanečními prvky, ale zároveň chceme, aby se stalo něco klaunského,“ popisuje průběh vystoupení jeden ze Zdravotních klaunů Lukáš Houdek.

Do Příbrami klauni přijíždění již několik let za nemocnými dětmi. Snahou nemocnice i klaunů je rozšířit jejich pravidelné návštěvy i na oddělení následné péče, kde jsou hospitalizováni dospělí pacienti, jejichž léčba a rekonvalescence trvá i několik týdnů.

„Čím jsem starší, tím mám větší radost a větší pocit, že se něco důležitého podařilo, když se povede někoho rozesmát. Když nyní vidím, jaké osudy lidi kolem nás mají, tak vím, jak cenné je to, že se spolu zasmějeme a sdílíme spolu ten okamžik životní radosti,“ řekl závěrem Lukáš Houdek, který je Zdravotním klaunem již 16 let.

O organizaci Zdravotní klaun

Zdravotní klaun, o. p. s., je nezisková organizace s mezinárodní působností, která již od roku 2001 přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví. Přispívá tím ke zlepšení jejich psychického i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím návštěv speciálně vyškolených Zdravotních klaunů. V současné době navštěvuje 86 Zdravotních klaunů pravidelně 64 nemocnic, 7 domovů pro seniory a jeden hospic. Zdravotní klaun je partnerem Red Noses International a členem European Federation of Hospital Clown Organizations.

Facebook Comments