Známe ho spíše jako hrad Kamýk a leží nad stejnojmennou obcí u vltavské kaskády. Se svou slavnou minulostí a romantickou současností se přímo nabízí jako cíl víkendového výletu.

Dnes na místě uvidíte především zbytky zdí. Je to k němu trochu do kopce, ale jde se příjemnou krajinou, převážně ve stínu stromů. Zachovány jsou nádvorní zdi, části příček paláců a brány jádra, zbytky brány předhradí, okružní val a příkopy.

Jeho okolí bylo citlivě zrekultivováno, je zde vystavěno menší, ale nápadité dětské hřiště, připravena naučná stezka okolo celé zříceniny a stojany s informacemi, jak to tam vypadalo v dřívějších dobách, ať před stoletími nebo před pár desítkami let.

Slavná historie tohoto místa

Hrad kdysi sloužil jako letní sídlo nejstarších českých panovníků a teprve poté, co jeho úlohu převzal dnes slavnější Karlštejn, byl opuštěn a zapomenut. Najde se tu ale dost památek na to, abyste si udělali představu, jak někdejší centrum zdejšího kraje vypadalo.

Na místě jednoduchého dvorce nejspíše během 1. poloviny 13. století vzniklo výstavnější sídlo, jež nechal vybudovat zřejmě Václav I. Započaté dílo pak dokončil jeho syn Přemysl Otakar II. V té době tu nastálo pobýval královský úředník, neboť Kamýk byl správním centrem pro oblast nacházející se nalevo od toku Vltavy. Panovníkům sloužil jednak jako základna pro jejich zábavu, tedy pro lovecké výpravy do okolních hlubokých lesů, a za Václava II. tu sídlil i královský lovčí.

Na Vrškamýku bývalo živo ještě za Jana Lucemburského. Ovšem jeho syn Karel IV. se rozhodl pro výstavbu nového reprezentativního sídla, hradu Karlštejna, k němuž byla posléze převedena všechna kamýcká panství.

Nejsou známy konkrétní důvody, kvůli kterým se Karel IV. rozhodl Vrškamýk nepřestavovat a nahradit ho jiným sídlem. Svou roli nejspíše sehrála vzdálenost od Prahy, ono totiž urazit asi sedmdesát kilometrů trvalo i na koni náročné dva dny.

Podle jiného názoru měl Vrškamýk špatnou statiku obvodových zdí a jeho přestavba byla i vzhledem k malé rozloze na ostrožně nevýhodná.

Hrad byl tedy ve 2. polovině 14. století opuštěn a roku 1569 je již v dobových listinách zmíněn jako zřícenina. Ta se pak několikrát stala útočištěm loupeživých rytířů, kteří přepadávali lodě plující po Vltavě. Zřejmě z této doby také pochází pověsti o krutém pánu hradu.

Pověst o strašlivém rytíři Hunci

Příběh vypráví o ukrutném rytíři, který trýznil své poddané, až jednou, když se vydal na projížďku směrem ke Zduchovicům přes les se jménem Jezero, byl v tomto lese ubit. Na místě dlouho stávala malá kaplička. Dodnes se na hradě zjevuje jeho duch a straší kolemjdoucí a trampy.

Jak je to s hradem dnes?

V červnu 2010 byl na hradě Kamýk dokončen projekt Kamýk nad Vltavou – výlet do středověku, který využil fondů Evropské unie. Projekt byl přípravnými pracemi, studiemi a rozbory zahájen již v roce 2007. Před vlastními pracemi na stabilizaci hradní zříceniny byl proveden důkladný archeologický průzkum, při kterém byla odkryta vstupní hradní brána a nalezeno mnoho zajímavých pozůstatků středověkého života na hradě. Například středověký kahánek, jehož repliku je možno zakoupit v informačním centru v obci nebo v areálu hradu.

Co najdete na Vrškamýku?

Zaparkovat můžete přímo v Kamýku nad Vltavou, nedaleko přístupové cesty (asi 300 metrů) je vyznačené parkoviště. Cesta trvá kolem 30 minut, je to z Dobříše 28 kilometrů po příjemné klidné silnici.

Pokud ke zřícenině budete stoupat z obce po zelené turistické značce, je to jeden kilometr, nejprve níže v areálu najdete vyhlídkovou věž v podhradí a dětské hřiště, které vám i vašim dětem nabídne herní prvky, které používali jejich vrstevníci ve středověku.

Vstup do tohoto oploceného areálu je symbolicky zpoplatněn. Ve vstupní části nalezneme zmiňovanou dřevěnou vyhlídkovou věž a místnost s modelem hradu. Trasa vede většinou po vozové cestě nebo pěšinami. Není speciálně značena, jen čas od času potkáte jednoduché cedulky „Směr prohlídky“.

Odtud následuje asi půlkilometrový mírný výstup po zelené turistické značce podél lesa do zadní části areálu, kudy vstoupíte po dvou dřevěných mostech do samotného hradu. Jednosměrná prohlídková trasa vás provede hradem a potom i jeho bezprostředním okolím.

Cestu zvládne i terénnější dětský kočárek nebo i nejmenší děti, pro vozíčkáře doporučujeme vzít s sebou doprovod.

Zřícenina Vrškamýk rozhodně stojí za návštěvu i díky krásnému výhledu do kraje.

Facebook Comments