Třetí červnovou středu – tedy 21. června – se konala na fotbalovém stadionu v Dobříši akce s názvem „POLICIÁDA“. Byla určena dětem z dobříšských základních škol z 1. až 3. třídy. Akci zorganizovala Městská policie Dobříš ve spolupráci s městem Dobříš, které zastupovala radní pro bezpečnost Markéta Čermáková.

Policijáda I foto: archiv MP Dobříš

Cíl celé akce bylo, zajisti dětem zajímavé odpoledne, kde využijí své vědomosti, ale zejména změří své fyzické schopnosti mezi sebou. Dětí se na akci účastnilo asi 300 a čekalo je 13 stanovišť. Na stanovištích plnily různé úkoly, jakými například byla střelba ze vzduchovky na tři různorodé terče, transport zraněného s pomocí dvou spolužáků bez pomůcek či zdravotní test. Děti musely použít i svůj důvtip při srážení 3 PET lahví na vzdálenost 7 metrů za pomoci jutového „peška“. S obsazením jednotlivých stanovišť vypomohli studenti z Gymnázia Karla Čapka v Dobříši, zdravotní dozor poskytlo Středisko zdraví a pitný režim pro všechny účastníky zajišťoval pracovník města Dobříš. Přestože bylo velmi teplé počasí, děti i přítomní pedagogové si akci užili a dle slov organizátorů odcházeli velmi spokojení.

Facebook Comments