Přehled o historickém vývoji budovy dobříšského kina jsme vám přinesli již minulý týden, dění kolem ní však neustává. Ve čtvrtek 16. března 2017 se uskutečnil v pořadí druhý kulatý stůl, který k danému tématu pořádalo vedení města Dobříše. V kulturním domě se tak sešli zástupci spolků, veřejnosti i města…

Co bude dál s budovou bývalého kina? I foto: redakce rflktr

V současné podobně projektu jsou podle slov starosty Stanislava Vacka (STAN) a architekta společnosti 4DS spol. s r. o. Luboše Zemana zahrnuty požadavky a podněty ze strany spolků i veřejnosti, tedy těch, kteří se mohli k záměru radnice – vybudovat z chátrající budovy bývalého kina spolkový dům – vyjadřovat.

Na otázku, jaké požadavky z řad veřejnosti a spolků byly do projektu zahrnuty, však odpovězeno nebylo. Následný vývoj schůzky u kulatého stolu naopak naznačoval, že zástupci spolků se svými požadavky a podněty vystoupili až při této příležitosti.

V současné době se již pracuje na přípravě dokumentace pro získání stavebního povolení. Je tedy otázkou jaké podněty vzešlé ze čtvrteční veřejné diskuze bude reálné do současné podoby projektu zahrnout.

Stavba aktuálně navrženého spolkového domu (dle slov starosty je název spolkový dům zatím pouze pracovní a o finálním názvu se bude  ještě diskutovat) zachovává původní půdorys i okolní zeleň. To je zásadní rozdíl oproti původnímu projektu, který vznikl z pera stejné společnosti 4DS spol. s r. o. za minulého vedení města, a který vyžadoval změnu územního plánu. Nový objekt by měl být patrový a bezbariérový, navíc by měl nabídnout 16 parkovacích stání. V suterénu by měl vzniknout prostor pro technické zázemí a šatny pro účinkující. Druhé podlaží by pak mělo nabídnout víceúčelový sál s mobilním hledištěm, které by mělo sloužit zejména pro promítání, divadelní představení, plesy, konference a další podobné příležitosti, dále pak menší přednáškové sály či klubovny a také dětský koutek a zázemí účinkujících. Ve třetím podlaží by měly být umístěné strojovny, kabina pro ozvučení a osvětlení, kancelář správce a strojovna výtahu.

Jaké náměty k řešení tedy přinesla veřejná diskuze k zamýšlenému projektu spolkového domu?

Během čtvrteční veřejné schůze se tak diskutovalo nad různými otázkami spojenými s multifunkčním domem. Několik z nich vám přinášíme.

Organizace sálů

Jedním z témat, které se u kulatého stolu otevřelo, byla organizace využívání sálů jednotlivými spolky, kterých funguje v Dobříši na tři desítky. Podle starosty Vacka je zatím předčasné řešit otázku organizace, jelikož samotná dokumentace je zatím ve fázi řešení a příprav.

S tématem však souvisely i další otázky zaznívající z řad diskutujících. Mimo jiné zazněly dotazy, zda nový objekt nabídne vyhovující zázemí pro divadelní uspořádání, jestli sál v takzvaném plesovém uspořádání nabídne dostatečnou plochu pro tanec i dostatek míst k sezení, i to jestli budou spolky za využívání sálů platit.

Multifunkční až příliš?

Zazněla i obava, zda zamýšlený multifunkční dům není multifunkční až příliš a ve výsledku nebude vyhovující pro nic. Respektive, zda vybudováním spolkového domu nevzniknou ve městě dva objekty s podobnou funkcí (myšleno KD Dobříš), avšak oba nevyhovujíví například pro konání plesů, a to kvůli nedostatečné kapacitě. Na to zazněl od zástupců města argument, že Dobříš dosud nenabízí místo pro spolkovou činnost, ani dostatečné a vyhovující místo pro akce a představení místní Základní umělecké školy. Konání plesů je jen jednou z funkcí, kterou by měl nový Spolkový dům plnit, není jedinou prioritou, a proto dle slov vedení města nelze omezit ostatní funkce a prostory kvůli pořádání plesů a banketů, které se navíc konají jen v době plesové sezony, jež zahrnuje omezenou dobu v roce, a kvůli tomu omezit prostor pro ostatní, zejména pak spolkovou a vzdělávací činnost. Z úst architekta několikrát zaznělo, že kapacita míst i taneční plocha v takzvaném plesovém uspořádání bude větší než jakou nabízí Kulturní dům Dobříš.

Knihovna?

Dotaz na umístění knihovny zodpověděl starosta Stanislav Vacek tím, že knihovna by měla najít nový a vyhovující prostor v plánovaném Domově Alzheimer.

Zdarma vs. poplatky

Na otázku plateb za využívání prostor, které by měl multifunkční dům přinést, starosta Vacek odpověděl, že dle jeho názoru by spolky, jejichž činnost samotná je často městem dotovaná, neměly za využívání sálů platit. Nicméně do doby než dojde k dokončení stavby a využívání spolkového domu, proběhnou nové volby, a tak uvedl, že nemůže na tuto otázku odpovědět s jistotou, jelikož to bude na rozhodnutí budoucího vedení města.

Město zaplatí multifunkční dům ze svých zdrojů

Otázka financování se dotýká nejen budoucího provozu ale i samotné výstavby. Nový místostarosta Tomáš Hadžega (ČSSD) přítomným sdělil, že zatím nelze čerpat peníze ze státních fondů ani z fondů Evropské unie. Město tedy bude hradit projekt z rozpočtu, kdy rozpočet města je cca 250 milionů korun. Náklady na realizaci projektu bez technologie a interiéru čítají 44 milionů korun. Zároveň dodal, že úvěrová zatíženost města klesla za současného vedení z 38 milionů na zhruba 15 milionů.

O projektu se bude dále jednat na veřejném zastupitelstvu, kde se budou občané moci znovu vyjádřit k projektu i případným provedeným změnám.

Na závěr možná dobré dodat, že realizace stavby spolkového domu by mohla začít už koncem tohoto roku.

Facebook Comments