S rekonstrukcí budovy 1. základní školy v Dobříši společnost POHL cz začala v květnu tohoto roku. Poprvé v tomto školním roce tak bude 20. listopadu zahájen zkušební provoz školní varny a jídelny, kam na obědy dochází nejen žáci a zaměstnanci 1. základní školy ale i dalších blízkých školních institucí.

Původní stav varny v budově 1. ZŠ Dobříš I foto: archiv 1. ZŠ Dobříš

Varna a jídelna byla uzavřená od 1. června 2017, po více jak 5 měsících se strávníci dočkají a zkušební provoz bude zahájen 20. listopadu. K rozhodnutí se došlo na základě místního šetření, které proběhlo v úterý 7. listopadu za přítomnosti zástupců investora, provozovatele školy, stavebního úřadu, Krajské hygienické správy a Hasičského záchranného sboru.

Vařit se bude od 20. listopadu, prodej obědů už je zahájen

Dnešním dnem byl také zahájen prodej obědů. Obědy můžete zaplatit bankovním převodem nebo také v hotovosti, a to v dočasné kanceláři vedoucí školní jídelny (vchod A v přízemí před vstupem do školní jídelny) od úterý 14. 11. do čtvrtka 16. 11. vždy od 7:30 do 11:00 hodin a od 11:30 do 14:30 hodin.

Cena obědů se liší podle věku strávníka. Dítě od 7 do 10 let zaplatí 26 Kč, žák ve věku od 11 do 14 let zaplatí o dvě koruny více. Nejvyšší cena obědů pak čeká na strávníky nad 15 let, kteří za oběd zaplatí 31 Kč.

Zpočátku bude pouze jedno hlavní jídlo a polévka. Výběr ze dvou hlavních jídel by ale měl být obnoven hned jakmile se chod varny rozběhne naplno a budou naskladněny potřebné potravinové zásoby.

Varna a jídelna mají rekonstrukci za sebou. Stavební úpravy budovy ale nekončí

 

„V rámci rekonstrukce varny a školní jídelny byly během uzavírky provedeny nové rozvody vody a odpadů, elektroinstalace, sádrokartonové podhledy a vzduchotechnika, úpravy okenních a dveřních otvorů, úpravy podlah v jídelně a varně, nové obklady a dlažba ve všech souvisejících prostorách, dále nové gastro zařízení a renovace stávajícího vybavení varny, nové sociální zařízení pro žáky i personál, úprava přístupové chodby a instalace nových protipožárních dveří. Veškeré tyto práce byly vyvolány rozšiřováním školy a navyšováním celkové kapacity,“ uvedla v prohlášení Markéta Flígrová z odboru místního rozvoje.

S rekonstrukcí budovy základní školy společnost POHL cz začala v květnu 2017, těmito stavebními úpravami však práce nekončí. Na dalších částech školy budou úpravy pokračovat až do 30. dubna 2018.

Realizace tohoto projektu je podpořena z prostředků státního rozpočtu pro rok 2017 prostřednictvím Ministerstva financí. Celková výše dotace činí 26 280 000 Kč. Výše rekonstrukce je odhadnutá na více než 35 milionů korun.

Facebook Comments