Na konci srpna proběhla na podnět občana města Dobříše prohlídka stavu stromů na hrázi rybníka Papeže. Na základě výsledků byly některé větve označeny jako potenciálně nebezpečné, a s majitelem pozemku tak byla domluvena jejich úprava.

Rybník Papež I foto: rflktr

Jak nám sdělila radní města Dobříše, Markéta Čermáková (ANO): „Na základě podnětu občana, který prostřednictvím Facebooku poukázal na špatný stav stromů na hrázi rybníka Papeže, na pozemcích ve vlastnictví rodiny Colloredo-Mannsfeld, jsem svolala na 24. srpna místní šetření, za účasti zástupce vlastníka pozemků, oddělení životního prostředí, správy majetku a městské policie.“

Podle slov Markéty Čermákové byl také zkontrolován stav zeleně okolo celého rybníka Papeže a byla zjištěna potřeba nezbytných zásahů – tedy provedení bezpečnostního řezu na většině stromů na hrázi rybníka Papeže i blízkého rybníka Koryto. Úpravy budou spočívat v odstranění suchých větví a větví zasahujících do chodníku či komunikace, úpravě břehů rybníka Papeže – jako je posekání, vyčištění od náletů a plevele a úprava přerostlých dřevin. Také dojde k vyčištění a odplevelení „ostrůvku“ u jídelny, naproti sádkám. Práce provede majitel a město poskytne součinnost formou technického zajištění zejména výškových prací na údržbě stromů.

K nutnosti šetření, ke kterému se sám navrhovatel nedostavil, se vyjádřil zástupce ředitele společnosti Colloredo-Mannsfeld, Michal Pernica: „Je otázkou, jestli řešit každý podnět, který někdo dá na Facebook a ve skutečnosti je to jinak – stojí nás to čas a peníze a pak z toho nic není.“

Facebook Comments