Ke spuštění plánovaného úsekového měření v ulici Plk. B. Petroviče v Dobříši mělo dojít v říjnu letošního roku. Kvůli technickým problémům, které se objevily v průběhu instalace, se zahájení měření v daném úseku odsunulo. Přesný termín spuštění v tuto chvíli není znám.

Ilustrační foto I zdroj: iStock

Spuštění úsekového měření zkomplikovaly technické problémy

 „Posunutí termínu spuštění úsekového měření ul. Petrovičova bylo zapříčiněno technickými problémy na místě výstavby sloupů,  na které budou umístěny kamery pro monitorování  vozidel a přestupců. Sloupy se musely přesunout na druhou stranu komunikaci oproti původnímu řešení a z důvodu, že v místě by vedena plynofikace a ochranné pásmo tohoto vedení, muselo se počkat na vyjádření majitele vedení plynovodu. Toto je důvod zpoždění,“ uvedl Zdeněk Černohorský, vedoucí odboru správních agend a obecního živnostenského úřadu.

Datum, kdy se měření spustí, není znám

Spekuluje se o tom, že by se úsekové měření v ulici Plk. B. Petroviče mělo spustit do konce roku 2017, radnice však toto ještě nepotvrdila. Oficiální datum spuštění ale ještě není znám. Dle slov Zdeňka Černohorského v současné chvíli probíhá schvalovací proces na stavebním úřadě MěÚ Dobříš.

Komplikace provázely i instalaci prvního zařízení úsekového měření u Bobcatu

V Dobříši funguje druhým rokem úsekové měření v bezprostřední blízkosti autobusové zastávky Průmyslová zóna. I instalaci tohoto zařízení provázely technické komplikace. Původně totiž bylo v plánu vedení města spustit úsekové měření rychlosti již v prosinci roku 2015. Jelikož se však instalace zařízení zkomplikovala, muselo být spuštění měření odloženo na začátek února roku 2016. Hlavním důvodem bylo zjištění, že veřejné osvětlení, na kterém mělo být potřebné zařízení instalováno, neunese takovou zátěž, a proto musel být proto osazen nový sloup, čímž se instalace zařízení protáhla.

Instalaci zařízení úsekového měření žádali obyvatelé

Vedení města Dobříše se k instalaci druhého zařízení úsekového měření uchýlilo na základě četných žádostí obyvatel ulice Plk. B. Petroviče. V roce 2015 proběhla rozsáhlá rekonstrukce dané ulice, vyměnily se například inženýrské sítě a také byl položen nový povrch. Právě nový asfalt svádí dle zdejších obyvatel řidiče k překračování povoleného rychlostního limitu.

Měřený úsek bude mít 250 metrů

Měřič rychlosti bude snímat jedoucí vozidla v ulici Plk. B. Petroviče v úseku od domu č. p. 747 po dům č. p. 218. Pod dohledem kamer tak řidiči obousměrně pojedou přibližně 250 metrů.

Facebook Comments