Vodné a stočné by mělo v Dobříši od nového roku zdražit – pro každého odběratele průměrně o 12 Kč za měsíc. I tak v našem městě cena vody zůstává pod úrovní celorepublikového průměru. K tématu nám více řekl Ing. Tomáš Kolařík, jednatel Vodohospodářské společnosti Dobříš (VHS).

Ilustrační foto I zdroj: Pxls + rflktr

Zastupitelé města na svém zasedání v září odsouhlasili zdražení vodného a stočného v Dobříši. Bude tedy voda dražší?

Ano, od 1. 1. 2018 bude voda dražší o 3,90 Kč. Jde o rozhodnutí Zastupitelstva města Dobříše ze dne 12. 9. 2017. Pro úpravu ceny vodného a stočného se rozhodlo zastupitelstvo na základě několika faktorů. Nejdůležitějším z nich je nutnost plnění plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, jehož účelem je zajištění udržitelnosti provozuschopnosti vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Dobříš.

Dalšími důvody úpravy ceny jsou: potřeba rozšiřování zdrojů pitné vody, závazek vyplývající z přijetí evropských dotací na intenzifikaci čistírny odpadních vod, inflace, nárůst cen energií, materiálu a chemikálií.

Jaká je tedy plánovaná cena pro rok 2018?

Plánovaná cena vodného a stočného pro rok 2018 je následující:

  • Vodné            42,30 Kč/m³
  • Stočné           31,40 Kč/m³
  • Celkem          73,70 Kč/m³ včetně DPH  (64,08 Kč bez DPH)

Oproti jiným oblastem republiky se cena pohybuje u spodní hranice, je to tak?

Ano,  cena vodného i stočného zůstává i po zdražení nadále pod úrovní celorepublikového průměru.

Jak je na tom Dobříš s kvalitou pitné vody  v porovnání s ostatními regiony republiky?

Zásobování města Dobříš je zajištěno velmi kvalitní vodou z podzemních zdrojů brdských lesů a dodávaná pitná voda splňuje přísné hygienické požadavky. Kvalita pitné vody je opravdu vysoká a neustále ji kontrolujeme. Čistá voda pro Dobříš je naší prioritou.

Jaká je průměrná denní spotřeba obyvatele města Dobříše?

Průměrná denní spotřeba dobříšského obyvatele činí cca 100 l osobu a den. Pokud bychom hovořili v korunách, představuje toto množství 7,37 Kč na osobu a den za dodání pitné vody, odkanalizování a vyčištění odpadní vody.

Průměrně tedy vynaloží občan Dobříše po zdražení 221 Kč za vodné a stočné za měsíc (místo původní částky 209 Kč před zdražením). Rozdíl v nákladech na vodné a stočné tedy činí 12 Kč za měsíc, což není mnoho.

V předchozích letech VHS vydávala upozornění, aby lidé šetřili s vodou, jaká byla situace v letošním roce?

Informace o šetrném hospodaření s vodou jsme odběratelům podávali i v letošním roce, hlavně na začátku teplého období, kdy dochází k nadměrnému napouštění bazénů a k velmi intenzivnímu zalévání pitnou vodou. Velká vtoková rychlost vody způsobuje zakalení vody ve vodovodu, s čímž souvisí nutnost jeho častější odkalování. Vybudovali jsme nový zdroj kvalitní pitné vody v oblasti Rosovice – Sychrov, který je sice posilou zdrojů stávajících, ale přesto bychom měli neustále myslet na to, že je voda vzácná a podle toho bychom s ní měli také nakládat.

Facebook Comments