Budova 1. základní školy v Dobříši projde rekonstrukcí. V jejím rámci by mělo mimo jiné dojít například k vytvoření dvou nových učeben. Kvůli stavebním pracím a přípravám na rozsáhlejší úpravy budovy se zdejším žákům o týden prodlouží letní prázdniny.

1. základní škola v Dobříši I foto: rflktr

Od 1. června 2017 je kvůli stavebním pracím uzavřena školní jídelna 1. základní školy v Dobříši, která nabízí obědy například i pro studenty a pedagogy zdejšího gymnázia. Vzhledem k plánované rekonstrukci kuchyně, respektive varny se uzavření jídelny předpokládá nejméně do konce září 2017. Škola tak dostala výjimku od Ministerstva školství.

Podle dostupných zpráv by budova měla projít rozsáhlou rekonstrukcí, která se dotkne mimo jiné šaten, jídelny, sociálního zařízení nebo nástavby, díky které by měly vzniknout prostory pro dvě nové třídy.

Letošní školní rok se zkrátí o týden především kvůli nezbytné přípravě před samotným předáním objektu do rukou stavební firmy. Budou se tak například vyklízet a likvidovat šatny, vystěhovávat podzemní patra či odtěžovat vrchní vrstvy školního dvora.

„Zhotovitelem se stalo Sdružení Dobříš 1. Z. Š., jehož dvorním společníkem bude firma POHL cz, a. s. – odštěpný závod Roztoky. Na přestavbě se bude dále podílet i firma TREPART s. r. o. Smlouva mezi subjekty byla uzavřena 29. května 2017 a nejčasnější úkony jsou již v procesu, uvedli představitelé vedení města.

Náklady by se měly pohybovat kolem 44 milionů korun (vč. DPH). Z toho měla ¾ pokrýt dotace. Jako první jsou v pořadí zmíněné větší práce na dvoře školy, kde dojde k odtěžení zeminy a podloží, které vykazuje drobné známky radioaktivity.

Facebook Comments